Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu kolmas lugemine ja välispoliitika arutelu.

1. Kultuurikomisjoni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) eesmärk on võimaldada ka lasteasutuse õpetajatel nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse. Kehtiva seaduse kohaselt kuuluvad lasteasutuse hoolekogusse lasteasutuse iga rühma vanemate esindaja(d) ning kohaliku omavalitsuse esindaja. Seega ei ole hoolekogu töösse kaasatud õpetajaid, mis erineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust.

2. Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõuga (166 SE), karmistatakse arvutisüsteemi vastu toime pandud kuritegevusega seotud karistusi. Eelnõu kohaselt karistatakse arvutisüsteemi toimimise ebaseadusliku häirimise või takistamise eest andmete sisestamise, edastamise, kustutamise, rikkumise, muutmise või sulustamise teel rahalise karistuse või kolme- kuni viieaastase vangistusega (senise ühe kuni kolme aasta asemel). Samad karistusmäärad on ette nähtud ka nuhkvara, pahavara või arvutiviiruse levitamise eest.

3. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub välispoliitika arutelu. Ettekandega esinevad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Riigikaitsekomisjonis põhiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (47 SE) seondutavate seadusmuudatuste analüüsimiseks moodustatud töörühma aruanne.

Õiguskomisjonis – alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 12) Riigikontrolli auditi „Raiete planeerimine Riigimetsa Majandamise Keskuses”; kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp ja Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas (ruum L 263).

Üritused, konverentsid, istungid

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna lasteaedade projekti „Valgusfestival läheb lasteaeda“ lõpuüritusel Kuberneri aias.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esineb EV 90. aastapäeva tähistamise raames Märjamaa Gümnaasiumis.

Kell 14 – Kristiina Ojulandi pidulik vastuvõtt rahvusvähemuste organisatsioonidele Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul (Riigikogu hoones).

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb (21.02-23.02) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee keskkonnakomitee kuulamisel, mille teemaks on pärast II maailmasõda Läänemerre uputatud keemiarelvad.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo (20.02-23.02) ja liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen (20.02-24.02) osalevad Austrias Viinis OSCE PA talveistungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (20.02-21.02) Prantsusmaal Pariisis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud konverentsil „Euroopa Liidu liikmeks olemine ja tulevikuperspektiivid“.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb (19.02-21.02) Prantsusmaal Pariisis NATO PA majandusjulgeoleku komitee ja OECD ühisistungil. Käsitletakse maailma majanduse väljavaateid, arutatakse India ja Venemaa arengupoliitikaid ja haridusküsimusi seoses PISA hiljutise küsitlusega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside