Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 
Esimesel lugemisel on 3 eelnõu.
 
1. Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (942 OE) tehakse valitsusele ettepanek esitada Riigikogule 1. oktoobriks eelnõu või tagada muude vahenditega olukord, kus eksisteeriksid selge õiguslik alus ning võimalused rahvusvähemuste informeerituse parandamiseks ja edendamiseks Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio vahendusel. Algatajate kinnitusel tahetakse anda valitsusele ülesanne, mille elluviimisel saaksid Eesti Televisioon ja Eesti Raadio paremini täita neile kehtiva ringhäälinguseadusega pandud kohustust rahuldada kõigi rahvastikurühmade infovajadused ning tagada Eesti riikluse tugevdamine.
 
2. Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE) eesmärk on täpsustada eesti keele tasemeeksamite läbiviimist, sätestada keeletunnistuste kehtetuks tunnistamise alused ja kord, ning kehtestada keeleseaduse täitmise üle riiklik järelevalve. Muuhulgas näeb eelnõu ette andmekogu pidamise väljastatud eesti keele oskuse tunnistuste kohta, mis algatajate hinnangult tõhustab riiklikku järelvalvet keeletunnistuste üle. Ka sätestatakse keeletunnistuse kehtetuks tunnistamise alused. Algatajate hinnangul lähtub see praktilisest vajadusest, kuna väljastatud eesti keele oskuse kategooriatunnistuste hulgas on arvukalt fiktiivseid tunnistusi.
 
3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Mark Soosaare ja Liina Tõnissoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (929 SE) laiendatakse tasuta koolitoidu saajate ringi gümnaasiumi klasside võrra, tehes selle kättesaadavaks kõigile põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Eelnõu kohaselt võtab riik oma kanda ka kulutused, mis on seotud töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse ning kunstiõppevahendite soetamisega, toetades sel viisil peresid laste kasvatamisel. Algatajate hinnangul nõuaks eelnõu rakendamine 2007. aasta riigieelarvest ca 131 miljonit krooni.
 
Komisjonides
 
Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE); ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE), otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (898 OE).
 
Väliskomisjonis – Ülevaade ENPA Eesti delegatsiooni juhi Marko Mihkelsoni poolt ettevalmistatavast ENPA raportist „Oht energiatarnete kasutamiseks poliitilise survevahendina”; Riigikogu väliskomisjoni kuulamiste kava energiajulgeoleku teemal.
 
Kohtumised, konverentsid, koostöökogud
 
Kell 12.35 – rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen ning riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtuvad Soome Eduskunta rahanduskomisjoni liikmetega, kes tegelevad julgeoleku- ja kaitseeelarve küsimustega.
 
* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (kuni 22.09) Saksamaal Berliinis Baltimaade ja Saksamaa vaheliste diplomaatiliste suhete taastamise 15. aastapäeva tähistamiseks korraldatud konverentsil. Mart Laar esineb konverentsi raames toimuval poodiumidiskussioonil sõnavõtuga.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Ants Pauls osaleb (kuni 21.09) Soomes Helsingis ja Lahtis Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil, kus käsitletakse tuumajäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud küsimusi Läänemere regioonis.
* Riigikogu aseesimees Ene Ergma ning Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Marika Tuus osalevad (kuni 22.09) Prantsusmaal Pariisis ja Guajaana departemangus Kourous 8. Euroopa parlamentidevahelisel õhuruumi konverentsi raames toimuval kollokviumil „Õhuruum, kaitse ja Euroopa turvalisus”. Kollokviumil käsitletakse Euroopa õhuruumipoliitika erinevaid aspekte, tööstusliku ja tehnoloogilise suutlikkuse ning institutsionaalse ja rahvusvahelise koostöö küsimusi.
 
* Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Vello Tafenau ja majanduskomisjoni liige Mati Kepp osalevad (kuni 22.09) Saksamaal Kielis Läänemere regiooni Euroopa merenduspoliitika konverentsil, kus käsitletakse nn Rohelisele Raamatule hinnangu andmisega seotud küsimusi, Läänemere regiooni eriolukorda ning tulevikuväljavaateid Euroopa Liidu merenduspoliitika kontekstis.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside