Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu juhatuse valimised

Esmalt valitakse Riigikogu esimees. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku. Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häältearvu, korraldatakse kahe kõige rohkem hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu korral heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe valimisel on üles seatud ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt. Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.

Hääletamine Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel on salajane. Riigikogu liikmel on nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste volitused algavad pärast valimistulemuste teatavakstegemist.

NB! 15 minutit peale valimisi toimub  RIIGIKOGU JUHATUSE PRESSIBRIIFING. Ruum L 240.

Riigikogu juhatuse liikmed annavad lühikese ülevaate Riigikogu päevakorras olevatest aktuaalsetes teemadest ja seejärel on kõik juhatuse liikmed valmis vastama ajakirjanike küsimustele.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 13) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (340 SE), arutusel on koolivõrk ja koolikohustuse täitmise tagamine, kutsutud Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tartu abilinnapea Tiia Teppan ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja.

Majanduskomisjonis (kell 14) – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Õiguskomisjonis (kell 13) – ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE).

VEB fondi uurimiskomisjonis (kell 16) – Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo tutvustus Riigikontrolli kavandatavast VEB Fondi auditist ja Riigikontrolli koostööst uurimiskomisjoniga; edasise töökava koostamine. 

Üritused, kohtumised

Kell 12 – Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon kohtub Armeenia parlamendi rahandus- ja eelarvekomisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Gagik Minasjan’iga. Ruum L 263.

Kell 13 – Armeenia delegatsiooniga kohtub Riigikogu rahanduskomisjon. Ruum L 241.

Kell 19 – Armeenia delegatsiooniga kohtuvad riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning Eesti-Armeenia parlamendirühma aseesimees Lauri Laasi ning liige Ester Tuiksoo. 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester ja Neeme Suur osalevad (21.03-22. O3) Lätis Riias Balti Assamblee majanduskomisjoni, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungitel ning teaduse ja innovatsiooni teemalisel parlamentaarsel ümarlaual.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja delegatsiooni liige Mailis Reps osalevad (18.03-21.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste ning monitooringu komiteede istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside