Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), millega antakse statistiliste vaatluste põhikorraldajatele Eestis Statistikaametile ja Eesti Pangale ettekirjutuse tegemise õigus, sätestatakse nõuded ettekirjutusele ning määratakse sunniraha ülemmäär. Algataja väitel laekub statistikaametile lõigeaegselt vaid iga kolmas aruanne; Eesti Pangale esitatava aruandlusega on veelgi suuremad probleemid: vaid 15% aruannetest laekub õigeaegselt. Andmed jätab üldse esitamata ligikaudu 10% andmesubjektidest. Eelnõu kohaselt võib Statistikaamet või Eesti Pank kohaldada ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha kokku kuni 30 tuhat krooni.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE), mis lähtub vajadusest viia seadus kooskõlla uute Euroopa Liidu õigusaktidega. Viimaste eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. Muuhulgas sätestavad tehtavad muudatused ööpäevase sõidu- ja puhkeaja nõuete rikkumise eest trahvi kuni 12 000 krooni.

3. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsioon algatatud tulumaksuseaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (18 SE), mis lubab residendist füüsilisel isikul omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste ja metsa realiseerimisest saadud tulust maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 60 000 krooni. Seadusmuudatus on algataja kinnitusel suunatud eelkõige väikepõllumeeste ja väikemetsaomanike olukorra parandamiseks.

4. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE), mis seob pensionide maksuvaba osa uuesti üldise maksuvaba tulu määraga ja tõstab pensionide aastase tulumaksuvaba määra 2008. aastal praeguselt 60 tuhandelt kroonilt 72 tuhandele kroonile aastas. 

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Majanduskomisjonis – õiguskantsleri aruande kuulamine; EL Nõukogu määruse veinituru ühise korralduse kohta,  arvamuse esitamine ELAK-ile.

Põhiseaduskomisjonis – politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE);

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Afganistanis, kutsutud välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes Harri Tiido ja Eesti endine tsiviilekspert ja diplomaatiline esindaja Afganistanis Toomas Kahur.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule riigi poolt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse vastavusest põhiseadusele, piirivalveteenistuse seaduse muutmise eelnõu (95 SE).

Kohtumised, visiidid, seminarid

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Itaalia kaitseväe juhataja admiral Giampaolo Di Paola’ga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ning Riigikogu liikmed Aadu Must, Imre Sooäär, Ester Tuiksoo, Liina Tõnisson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (19.09-22.09) Portugalis Lissabonis Riigikogu esimehe ametlikul visiidil. Täna, neljapäeva, hommikul külastatakse Portugali parlamenti, kus toimub kohtumine parlamendi esimehe Jaime Gama’ga. Kell 12 algab kohtumine parlamendi Euroopa asjade ja Euroopa tuleviku komisjoniga eesotsas komisjoni esimehe Vitalino Canas’ega. Pärastlõunal jälgitakse parlamendi plenaaristungit ning külastatakse Vana Kunsti Muuseumi. Kell 17 on kavas kohtumine teaduse- ja tehnoloogia ning kõrghariduse ministri Mariano Gago’ga.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ning liikmed Mart Jüssi, Peep Aru ning Margus Lepik osalevad (20.09-22.09) Belgias Brüsselis Balti Assamblee. Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevaheline Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel seminaril „Väikeriikide koostöö laienenud Euroopas” ning Balti Assamblee presiidiumi istungil. Arutusel on nii poliitilise kui regionaalse koostöö aspektid, aga ka energia- ja keskkonnaküsimused.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (18.09-21.09) Portugalis Lissabonis „Neljandal e-valitsemise konverentsil”, kus käsitletakse e-valitsemise kasutegurit. Arutatakse, kuidas laiendada informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ITC) kasutusvõimalusi juurdepääsuks avalikele teenustele.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Ivi Eenmaa osaleb (19.09-21.09) Soomes Mikkelis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside