Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu , milles neli on kolmandal ja 1 teisel lugemisel. 

 1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE), mille jõustumise järel muutub kultuurimälestiste omanikele ja valdajatele lihtsamaks ning majanduslikult vähem kulukaks mälestistega seotud tööde teostamine. See peaks tagama riigi kaitse all olevate objektide parema säilimise. Kaitsevööndi muutmisega seotud uuendused tagavad suurema õigusselguse, andes samal ajal võimaluse kehtestada varem mälestiseks tunnistatud asjale reaalselt vajaliku kaitsevööndi, milles kehtivad teatud muinsuskaitselised piirangud.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), mille eesmärk on viia loomakaitseseadus kooskõlla Euroopa Nõukogu põllumajandusloomade kaitse konventsiooniga, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks oma korraldusega nr 521 29. novembril 2007. aastal, ning katsetes ja muul teaduslikul eesmärgil kasutatavate selgroogsete loomade kaitse konventsiooniga, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks oma korraldusega nr 9 10. jaanuaril 2008. aastal. Lisaks täiendatakse mõiste „põllumajandusloom” sõnastust ning vastutuse peatükki seaduse rakendamise käigus ilmnenud probleemide lahendamiseks.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), mille algatamise eesmärk on soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtliku ühinemise protsessi. Eelnõu kohaselt eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest ühinemistoetust. Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta eraldi arvestusega 625 krooni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 2 miljonit ja suurem kui 4 miljonit krooni ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE), mis lükkab aasta võrra edasi (seega 1. jaanuarile 2010) äriühingute maksustamisel aastapõhise arvestuse ja avansiliste maksete süsteemi rakendamise. Algataja hinnangul suurendab see riigieelarve tulude laekumist 2009. aastal 1 295 mln krooni võrra. 2008. aasta 14. augustil otsustas valitsus koos seaduse jõustumise tähtaja edasilükkamisega rakendada siiski juba alates 2009. aastast muudatusi, millega likvideerimisjaotiste ja äriühingu omakapitali vähendamisel tehtud väljamaksete maksustamine viiakse neid väljamakseid tegeva äriühingu tasemele (hetkel maksustatakse neid saaja tasemel). Sellest tulenevad ka kõnealuses eelnõus tehtavad muudatused.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE), mis teeb muudatusi Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidenti Kantselei, Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei, Riigikohtu ning ministeeriumite ja nende valitsemisala asutuste eelarveridadel.

Komisjonides

Majanduskomisjonis – kohtumine Lääne-Virumaa esindajatega Lääne-Viru maakonna kuu raames; planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE); masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 333 SE); 2008. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu ( 372 SE);

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigikogu 23. novembri 2005.a otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas” muutmine” eelnõu; Riigikogu otsuse “Riigikogu 21. juuni 1999. aasta otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” muutmine” eelnõu.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon – ülevaade välisvahendite kasutamisest. Kutsutud Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Euroscience Eesti aastakonverentsi „IT rakendamine organisatsiooni teovõime suurendamiseks” Tallinna Ülikooli Tallinna saalis.

Kell 14Ene Ergma osaleb konverentsil „Piimhappebakteri ME3 edulugu” Teaduste Akadeemia saalis.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kristiine gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.
 
Kell 17.30Ene Ergma kohtub Armeenia välisministri Edward Nalbandianiga.
 

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (18.11-19.11) ja Kristiina Ojuland (17.11-20.11) osalevad Pariisis ENPA monitooringukomitee töös.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Indrek Saar (18.11-21.11) osaleb Pariisis ja Strasbourgis ENPA monitooringukomitee töös ning Europarlamendi ja Prantsusmaa parlamendi korraldatud konverentsil „Energia ja säästev areng”.

* Riigikogu liige Mati Raidma osaleb (18.11-20.11) Genfis ÜRO CERF juhtkomitee kohtumisel.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa osaleb (18.11-24.11) New Yorgis IPU ja ÜRO ühisistungil ning kohtumistel New Yorgi Eesti Majas.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad (kuni 19. 11) Hispaanias Valencias NATO PA aastaistungil.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (kuni 29.11) Malis Tombouctous ja Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas Rahvusvahelise Akadeemikute Liidu (UAI) juhatuse väljasõiduistungil, UAI esindajana Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu üldkoosolekul, sümpoosionil „Teadmine ja ühiskonna muutused: sotsiaalteadused ja humanitaarteadused Aafrikas“.           

* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (17.11-21.11) Pariisis rahvusvahelisel konverentsil „Biomitmekesisus ja tööstus“.

* Riigikogu liige Jüri Tamm osaleb (17.11-21.11) Monaco rahvuspüha raames toimuval majanduse ja välissuhete teemalisel foorumil.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (19.11-22.11) Strasbourgis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide ühisistungil „Energeetika ja säästlik areng“ ning Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni kohtumisel rahvusparlamentide Roheliste partei saadikutega.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside