Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on riigikohtu esimehe ettekanne ja 6 eelnõu, millest 5 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), mille eesmärk on täpsustada päästeteenistujate vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise korda, staaži arvestamise korda ning sätestada päästeametniku nimetamine ja määramine muule ametikohale valitsusasutuses ja rahvusvahelises organisatsioonis.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE), mille eesmärk on tagada turule lastud toodete ohutus ja nõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine. Tegemist on üldseadusega, mis sätestab toote ohutuse tagamise nõuded, toote nõuetele vastavuse tõendamise, standardimise, akrediteerimise ja turujärelevalve korraldamise alused niivõrd, kuivõrd need ei ole kehtestatud teiste seadustega.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE), mille eesmärk on teha vajalikud muudatused lähtuvalt toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud põhimõtetest. Rakendusseadusega tunnistatakse kehtetuks toote ja teenuse ohutuse seadus, toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus ning tehnilise normi ja standardi seadus. Nimetatud seaduste regulatsiooni asendab toote nõuetele vastavuse seadus.
4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE), millega sätestatakse aktsiisimaksja ja taaskasutusorganisatsiooni vahel sõlmitava lepingu kehtima hakkamise aeg ja keeld seadusega sätestatud kohustusi tagasiulatuvalt üle anda. Seoses ekspordi tolliprotseduuri kohaldamise lõpetamisega vee- või õhusõiduki pardavarudele sätestatakse pakendiaktsiisi vabastus Eestist rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale toimetatava kauba pakendile. Rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale toimetatav pakend vabastatakse tagatisrahast. Eelnõuga viiakse kooskõlla pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse pakendmaterjali liigitus.
5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE), mille eesmärk on vähendada Tallinna müügimaksu negatiivseid mõjusid. Eelnõu sätestab üleminekuperioodi hindade uuendamisele ja võimaldab lisada müügimaks hinnale alles kassas, kui kaupleja teenindussaali sissepääsu või kassa juurde on välja pandud vastav informatsioon.
6. Ettekande peab Riigikohtu esimees Märt Rask, kes annab ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
7. Esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE), mille eesmärk on võimaldada laenuvõlgade ümberkujundamist hagita kohtumenetluses. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sh osaliselt ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, mille suhtes võib kohaldada kas maksetähtaja pikendamist, ositi täitmise võimaldamist või võlakohustuste vähendamist. Menetlus baseerub sarnastel põhimõtetel saneerimisseadusega, mis täna kehtib ainult juriidiliste isikute suhtes. Menetluse aluseks on põhimõte, et füüsiline isik peab ise või nõustaja vahendusel suutma välja pakkuda lahenduse oma võlgade tasumiseks ning võlausaldajad ja kohus hindavad ning võimalusel kinnitavad selle. Ka eeldatakse võlgade ümberkujundamisel, et võlgnikul on olemas või reaalselt saab olema mingigi sissetulek, et nõudeid rahuldada, samuti huvi vältida enda pankrotimenetlust. Lootusetult maksejõuetute isikute jaoks jääb endiselt ainsaks lahenduseks pankrotimenetluse järgselt võlgadest vabastamise menetlus. Võlakaitse seaduse on ette valmistanud Riigikogu õiguskomisjoni juurde eelmise aasta lõpus moodustatud töörühm, kuhu kuulusid erinevate huvigruppide, ministeeriumide ja ametkondade ning Riigikogu suurimate fraktsioonide esindajad.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 13.30) – väljasõiduistung Padise valda, kus tutvutakse erametsanduse alaste küsimustega.

Kultuurikomisjonis
– (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 14) –hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE).

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – olukorrast tööturul (ruum L 332).

Kohtumised, üritused, istungid

Kell 11.15
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kosovo parlamendi integratsioonikomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni kliimavoliniku Connie Hedegaardiga.

Kell 13
– Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Eestis visiidil viibiva Kosovo parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoni delegatsiooniga.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (17.05-20.05) Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel.
 
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (19.05-21.05) Prantsusmaal Dunkerque’is ja Belgias Brüsselis VI Euroopa jätkusuutlike linnade konverentsil „Jätkusuutlike linnade loomine – väljakutse kohalikele võimudele”. Ratas esineb üritusel ka ettekandega teemal „Euroopa Rohelise Pealinna tiitli konkurss – ideest teostuseni”.
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (19.05-23.05) Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „NATO evolutsioon: 2010 strateegiline kontseptsioon ja tulevik”, kus ta esineb ka sõnavõtuga. 

*
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (20.05-21.05) Saksamaal Greifswaldi Ülikooli nõukogu koosolekul.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (20.05-22.05) Makedoonia Vabariigis Skopjes ENPA büroo ja alalise komitee istungitel.

*
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas, liikmed Peep Aru, Kalvi Kõva, Leino Mägi, Eiki Nestor, Hannes Rumm, Indrek Saar ja Trivimi Velliste osalevad (21.05-22.05) Lätis Cēsises Balti riikide parlamentide vahelisel korvpalliturniiril Balti Assamblee karikale.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside