Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu kolmas lugemine. Pärast istungi lõppu oodatakse Riigikokku jõuluvana.

1. Valitsuse algatatud kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE) eesmärk on aidata kaasa rahvusliku kultuuripärandi säilimisele, andes võimaluse piirata kultuuriväärtuste väljavedu või eksporti seaduses sätestatud korras. Eelnõuga määratletakse kultuuriväärtused, mille väljaviimiseks Euroopa Liidu liikmesriikidesse või ekspordiks väljapoole Euroopa Liidu liikmesriike on vaja taotleda muinsuskaitseametilt väljaveoluba.

2. Valitsuse algatatud väärismetalltoodete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (93 SE) tehakse seadusesse mitmeid väikseimaid muudatusi, sealhulgas täpsustatakse seaduse kohaldamisala ja mõisteid, muudetakse väärismetallide märgistusele esitatavaid nõudeid, täiendatakse riiklikku järelevalvet käsitlevaid sätteid ja täpsustatakse nõudeid väärismetalltoodete müügidokumentidesse kirjutatavale teabele. Üheks muudatuste aspektiks on sissevedajate nimemärgiste käsitluse muutmine. Kehtiva seaduse kohaselt peab väärismetalltoote sissevedaja omama kindlasti oma nimemärgist. Tehtava muudatuse kohaselt peab sissevedaja tagama, et tema poolt turule lastaval tootel oleks peal nimemärgis, mis on teises liikmesriigis õiguspäraselt märgistatud.  

3. Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE) eesmärk on luua õiguslikud alused e-tervise projektide rakendamiseks ja vastava tervise infosüsteemi loomiseks. Algataja kinnitusel ei saa ilma kehtivat õigust muutmata ellu rakendada sotsiaalministeeriumis välja töötatud projekte “Digitaalne terviselugu”, “Digitaalsed pildid”, “Digitaalne ravijärjekorra registratuur” ja “Digitaalne retsept”.  Algataja väitel annab tervishoiusektori infosüsteemide alase oskusteabe kogunemine ühte kohta võimaluse hoida kokku tervishoiusektoris tehtavaid kulutusi ja läbi keskse IT arenduse koordineerimise kaob vajadus viia erinevates tervishoiuasutustes läbi iseseisvalt paralleelseid arendustegevusi.

4. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE) seadusena vastuvõtmise korral hakkavad salakaubavedajad vahelejäämise korral lisaks kauba konfiskeerimisele maksma ka aktsiisimaksu. Praegu piirdub salakaubaveo vahelejäämise kulu üksnes kauba konfiskeerimisega. Muudatuse kohaselt ei ole konfiskeerimine aktsiisivabastuse aluseks, sest kaubad peavad eelnõu algataja kinnitusel olema võrdsetel alustel maksustatud.

5. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) eesmärk on lihtsustada represseeritutele mõeldud 2500 krooni suuruse terviseedendamistoetuse kättesaamist. Eelnõuga kaotatakse ära nõue sellekohaste kuludokumentide esitamiseks. Represseeritute organisatsioonide hinnangul on olemasolev hüvituste süsteem liialt keerukas ja bürokraatlik.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Gruusias enne 5. jaanuaril 2008 toimuvaid presidendivalimisi, ülevaade Riigikogu aseesimehe Kristiina Ojulandi visiidist Gruusiasse 16.-19. detsembrini 2007.

Kohtumine

Kell 16.10 – Riigikogu esimees Ene Ergma, väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Eestis visiidil viibiva Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga (Riigikogu esimehe külalistetoas).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside