Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on 4 eelnõu kolmas lugemine ja peaministri ettekanne teadus- ja arendustegevusest.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud  täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), mis teeb mitmeid muudatusi seoses 12. jaanuarist 2013 käivituva elektroonilise e-oksjoni süsteemiga, täpsustades e-oksjonil osalemise korda ja enampakkumisele registreerumist. Üheks muudatuseks on lihtsusatud korra kehtestamine väikese väärtusega vallasasjade müümiseks. Kohtutäitur võib edaspidi lihtsustatud korras müüa vallasju, mille väärtus ei ületa 100 eurot. Ka kaotatakse täitekulusid tekitanud kohustus avaldada enampakkumise kuulutus ka kohalikus ajalehes, pikendatakse ostja õiguste loovutamise tähtaega, nähakse ette kohtutäituri kontole tagatisraha ja ostuhinna tasumise tingimused ning tehakse mitmeid muid muudatusi.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), mille eesmärk on tagada isikute võrdne kohtlemine pensioniskeemides. Riikliku pensionikindlustuse seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel arvutatud pensionid indekseeritakse iga aasta 1. aprillil pensioniindeksiga. Politsei ja piirivalve seaduse alusel toimub juba määratud pensioni ümberarvutamine sõltuvalt sellest, millise seaduse järgi on pension määratud. Varem kehtinud seaduste, nagu politseiteenistuse seadus ja piirivalveteenistuse seadus, alusel arvutatud pensionid indekseeritakse 1. aprillil pensioniindeksiga, alates 1. jaanuarist 2010 kehtiva politsei ja piirivalve seaduse alusel arvutatud pensionid arvutatakse ümber koos palga muutusega. Seega kohtleb senine õiguslik regulatsioon pensionide ümberarvutamise osas erinevalt eripensionäre ning tavapensionäre, samuti eripensionäre omavahel. Selle likvideerimiseks hakatakse eelnõu kohaselt määratud ja määratavaid eripensione, v.a jooksva aasta palga alusel arvutatud pensione, indekseerima 2013. aastast pensioniindeksiga.  

3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud  ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE), millega kehtestatakse koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmääraks senise 3,20 euro asemel 5 eurot ja voodipäevatasu piirmäär senise 1,60 euro asemel on 2,50 eurot.

4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud  jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE), millega viiakse jäätmeseadusesse teatud ohtlike ainete (plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentse kroom, polübroomitud bifenüülide (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrite (PBDE)) elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamist käsitlev regulatsioon, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2011/65/EL. Eelnõu eesmärk on vähendada ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes ning sellega ka tekkivate ohtlike jäätmete hulka.

5. Peaminister Andrus Ansip esitab ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

PÄRAST TÄISKOGU ISTUNGI LÕPPU ON RIIGIKOKKU OODATA JÕULUVANA.

Üritused, kohtumised, GUAM

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõululõunal Haabersti sotsiaalkeskuses.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja delegatsiooni liige Sven Sester osalevad (17.12-21.12) Bakuus GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) istungjärgul. Arutusel on Euro-integratsiooni protsess GUAMi riikides ja idapartnerlus.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside