Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Jätkub arutelu elektoonilise hääletamise üle.

Kell 10 algaval istungil teeb Riigikohtu esimees Märt Raski ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

 

Seejärel on päevakorras 9 eelnõud.

 

Kolmandale lugemisele tuleb Isamaaliidu fraktsiooni ning kultuurikomisjoni algatatud rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 ja 646 SE), mille eesmärk on muuta riigikaitselise rakenduskõrgkooli ülemale esitatavaid nõudeid ja liita riigikaitseline kõrgharidus haridussüsteemi ülejäänud osadega, et vältida 2005. aasta sügisest tekkivat olukorda, kus Eestis ei ole ühtegi inimest, kes vastaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse ülemale esitatavatele nõuetele.

 

Kolmandal lugemisel on ka Riigikogu liikmete Jarno Lauri, Koit Prantsu, Mart Nuti, Jaanus Marrandi ja Ela Tomsoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), mis seab piirangud valimisreklaamile.

 

Esimesel lugemisel on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (671 OE), millega nimetatakse kontrollkomiteesse Meelis Atonen, kelle volitused kestavad 2005 aasta 1. juulist kuni 2006. aasta 31. maini.

 

Esimesel lugemisel on samuti sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (661 OE), millega Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks saab Riigikogu liige Tõnis Kõiv.

 

Seejärel on kavas Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine, millega täpsustatakse elektroonilist hääletamist. Põhiseaduskomisjoni paranduse kohaselt ei saa valimispäeval oma varem antud häält enam üle hääletada.

 

Edasi tuleb teisele lugemisele õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), mis karmistab karistusi liiklemise või käituseeskirjade rikkumisega seotud süütegude eest ja näeb lisakaristusena ette juhtimisõiguse äravõtmist kuni kolmeks aastaks.

 

Teisel lugemisel on ka Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Jüri Saare ja Janno Reiljani algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (622 SE), mis muudab suhkru üleliigse laovaru kõrvaldamise tähtaegu.

 

Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE), mis laiendab tasuta koolitoidu õigust kõikidele põhikooli õpilastele ja näeb ette ka töövihikute ja muude õppevahendite kompenseerimise, kuna seni kompenseeritakse vaid õpikuid.

 

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Eiki Nestori, Sven Mikseri, Ivari Padari, Jaanus Marrandi, Katrin Saksa, Helir-Valdor Seederi, Tõnis Lukase, Jüri Tamme, Kadi Pärnitsa, Mark Soosaare, Jarno Lauri, Mart Laari, Trivimi Velliste ja Peeter Tulviste algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (636 SE) vähendab lastevanemate poolt täiendavalt makstavat lasteaia tasu 300 kroonini. Kehtivast seadusest tulenevalt on see tasu autorite hinnangul praegu 538 krooni ühe lapse kohta.

 

Komisjonides:

 

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

 

Maaelukomisjonis – kohtumine Eestis viibiva (8.-10.juuni) Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsiooniga.

 

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

 

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtu esimehe ülevaate arutelu; pagulaste seaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); õiguskomisjonile arvamuse andmine kinnisasja sundvõõrandamise seaduse jt seaduste kooskõla kohta põhiseadusega.

 

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE).

 

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

 

Üritused:

 

Kell 19 kohtub väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa Saksamaa parlamendi Bundestagi väliskomisjoni esimehe Volker Rühe´ga Saksamaa suursaadiku residentsis.

Tagasiside