Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettepaneku arutelu ja ühe eelnõu esimene lugemine.
1. Õiguskantsleri ettepanek nr 12 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta. Riigikogule esitatud ettepanekus osutab õiguskanter, et kriminaalmenetluse seadustiku ja jälitustegevuse seadustiku sätted oma koostoimes ei näe ette tõhusat ja süsteemset järelevalvet jälitustegevuse teavitamise edasilükkamise üle ning võimaldavad teavitamise edasilükkamise tulemusel jätta isik jälitustoimingust üldse teavitamata. Samuti on kriminaalmenetluse seadustiku 1. jaanuaril 2012 jõustuvad sätted õiguskantsler hinnangul vastuolus isiku põhiseadusliku õigusega tõhusale õiguskaitsele ja õigusele tutvuda enda kohta hoitavate andmetega. Nii põhiseaduskomisjon kui ka õiguskomisjon on otsustanud õiguskantsleri ettepanekut toetada. Ettekande selle päevakorrapunktis peavad õiguskantsler Indrek Teder, põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja õiguskomisjoni liige Andres Anvelt.
 
2. Esimesele lugemisele tuleb Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE), mille eesmärk on ühtlustada äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmete tasustamine riigi kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemiga. Eelnõuga tagatakse, et Eesti Vabariigi Presidendi ametipalk koos esindustasuga oleks piir, millest riigi otsustusõigusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmed ei teeniks rohkem. Praegune olukord, kus Eesti riigipea ametipalk on väiksem kui mõne riigi otsustusõigusega äriühingu juhatuse liikme oma, ei tee Eestile au. 2010. aastal teenis Eesti Vabariigi President koos esindustasuga 72724 eurot, mis on kuus 6060 eurot. 

Komisjonides

Maaelukomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Tartus, külastatakse Eesti Maaülikooli ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit.

Majanduskomisjoni,  keskkonnakomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni– ühisistung
(kell 14)–  Riigikontrolli kontrolliaruanne “Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel” tutvustus ja arutelu. (ruum L 241).

Majanduskomisjonis
 (enne ja pärast ühisistungit) –  Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (53 OE); reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE); arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Energiatõhususe kava 2011“ ning teatisele „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 14) – elektroonilise hääletamise vahekokkuvõte ja võimalike arenduste arutelu (ruum L 332).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 13) – otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil“ eelnõu (59 OE).

Õiguskomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Politsei- ja Piirivalveametis.

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 9.15
– Riigikogu esimees Laine Randjärv tervitab Eestisse visiidile saabuvat Baden Württembergi parlamendi FDP delegatsiooni (Valge saal).

Kell 11 – Laine Randjärv
osaleb e-riigi akadeemia korraldataval online-valimiskampaania analüüsi tulemuste esitlemisel (Rahvusraamatukogu kuppelsaal).

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub vanaisade klubi Raavis liikmetega (Riigikogus).

Üritused, foorumid
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (1.06-4.06) Roomas Itaalia ühendamise 150. aastapäeva üritustel.
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb (31.05-3.06) Varssavis 6. Euroopa Venemaa foorumil. Analüüsitakse Venemaa majanduslikku ja poliitilist olukorda, Euroopa Liidu ja Venemaa koostööd, energiatööstuse küsimusi, samuti vaadeldakse Euroopa ja Venemaa rolli maailmamajanduses, arutatakse välispoliitilisi suundi, NATO – Euroopa Liidu – Venemaa suhteid pärast Lissaboni lepingu jõustumist, aga ka koostööd regionaalsel tasandil.
* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Valeri Korb ja Andre Sepp osalevad (2.06-3.06) Vilniuses BA majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni parlamentaarsel ümarlaual teemaga ühtse Põhja-Balti jätkusuutliku energiaturu arendamine.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside