Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 11 – põhiseaduskomisjoni erakorraline istung.

1. Valitsuse algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE). Kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Annely Kolk.

Seadusega ratifitseeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus, mis on vastu võetud Euroopa Ülemkogu 25. märtsi 2011. aasta otsusega. Nimetatud otsuse kohaselt muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 ja lisatakse sinna uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi (ESM). 

2. Valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE). Arutelu põhiseaduskomisjoni pädevusalas. Kutsutud rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Martin Põder ning õigusosakonna juhataja asendaja nõunik Tiit Rebane.

Ratifitseeritava lepinguga luuakse Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on anda rahalistesse raskustesse sattunud ESMi liikmetele stabiilsustoetust ja finantsabi.

Muuhulgas näeb leping (artikkel 4 lõige 4) ette finantsabi andmiseks või rakendamiseks kiirmenetluse, mille raames on otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvalifitseeritud häälteenamus ehk  85% antud häältest. Õiguskantsler vaidlustas nimetatud sätte põhiseaduspärasuse Riigikohtus, kuna tema hinnangul võtab see Eestilt võimaluse kiirmenetluse puhul otsustusprotsessis osaleda. Riigikohus jättis õiguskantsleri taotluse rahuldamata.

Istung toimub põhiseaduskomisjoni ruumis L 341.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside