Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on justiitsministri ettekanne ja kahe eelnõu lugemine.

1. Justiitsminister Rein Lang annab ülevaate kriminaalpoliitika arengusuundade täitmisest 2008. aastal. 

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE), mis võimaldab omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maad, millele maad kasutaval isikul on tekkinud õiguspärane ootus. Eelnõu eesmärk on kehtestada maa omandamise regulatsioon, et tagada põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine. Algataja kinnitusel loob maa omandamine põllumajandustootjale kindlustunde tema kasutuses oleva maa osas ja võimaldab teha pikaajalisi investeeringuid. Samuti on oluline, et põllumajandustootja, kes on maad pikaajaliselt harinud, on ka sellele maale hea peremees.

3. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (396 SE), mille kohaselt oleks õigus saada riiklikku pensioni igal pensionikindlustatud isikul, kellele see määratakse ja makstakse käesolevas seaduses sätestatud tingimustel. Algataja sõnul kehtib käesoleval hetkel riiklikus pensionikindlustuses süsteem, kus nii Eesti kodanikule kui ka teiste riikide kodanikele, kellel oleks muidu õigus riiklikule pensionile, kaob see õigus, kui ta sõltumata põhjusest pole enam Eesti alaline elanik (v.a kui ta asub elama teise EL liikmesriiki või riiki, millega on sõlmitud pensionikindlustuse leping). Algataja leiab, et see ei vasta pensionikindlustuses muidu laialdaselt teostatud solidaarsuse põhimõttele. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Kell 17 – täiendav istung

Riigikogu esimees kutsus Isamaa ja Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekul kokku Riigikogu täiendava istungi Toompea lossi istungisaali käesoleva aasta 19. veebruaril algusega kell 17.00 järgmise päevakorraga: Vabariigi Valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE) kolmas lugemine.

Eelnõu eesmärk on muuta ja täiendada seadust nii, et see järgiks Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid. Muude muudatuste hulgas lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine. Eelnõu kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine.

Riigikogu põhiseaduskomisjon lisas eelnõule oma esmaspäevasel istungil põhiseaduskomisjoni enda algatatud muudatusettepaneku, mis muudab eelnõu pealkirja ja reguleerib ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust. Muudatusettepaneku jõustumise korral on eelnõu uus pealkiri „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu“.

Eelnõusse lisatud muudatuse kohaselt ei saa volikogu likvideerida osavalda või linnaosa ega muuta nende piire korraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aastal, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel või jagunemisel.

Eelnõu sätestab samuti, et üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses moodustab volikogu kaheksa valimisringkonda, määratledes täpsemalt ka valmisringkondade moodustamise Tallinnas. Eelnõu sätestab, et kui Tallinnas ei ole linnaosasid moodustatud, moodustatakse valimisringkonnad viimaste valimiste ajal kehtinud jaotuse järgi. Sellega on Tallinnas kaheksa valimisringkonda: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinn.

Komisjonides

Kultuurikomisjon (kell 13) – kohtumine Tartumaa kuu raames Tartumaa haridusjuhtidega, arutusel on uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu, õppekavad ja riigieksamid; jätkuv arutelu riigieksamite korraldusest (Riigikogu konverentsisaalis).

Maaelukomisjon – Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta.

Rahanduskomisjon – riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE).

Riigikaitsekomisjon – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Väliskomisjon – ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Kohtumised ja üritused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Eestis visiidil viibiva Gruusia parlamendi esimehe David Bakradze koos saatva delegatsiooniga.

Edasi järgnevad kohtumised vastavalt allolevale ajakavale:

Kell 9.45 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland
Kell 10.15 – Riigikogu väliskomisjon, Euroopa Liidu asjade komisjon ja riigikaitsekomisjon
Kell 12 – Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Andres Herkel
Kell 14
– peaminister Andrus Ansip
Kell 15.15
– välisminister Urmas Paet
Kell 16
– president Toomas Hendrik Ilves

Gruusia parlamendi esimees koos delegatsiooniga lahkub Eestist reede, 20. veebruari pärastlõunal.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 21. Kooli õpilastega.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (16.02-19.02) Hispaanias Barcelonas Ülemaailmse GSM Assotsiatsiooni kongressil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Taavi Veskimägi osaleb (18.02-19.02) Prantsusmaal Pariisis OECD kõrgetasemelisel ülemaailmsel finants- ja majanduskriisi käsitleval seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside