Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 1 teisel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), mis käsitleb eelkõige alkoholi riiklikku alkoholiregistrisse kandmise taotlemise lihtsustamist. Eelnõuga täpsustatakse ka volitatud labori mõistet, võimaldatakse Eestis toimuval näitusel ja messil tutvustada riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki, ei kohaldata siseriiklike õigusaktidega kehtestatud tarbijapakendi märgistamise nõudeid ekspordiks toodetud alkohoolse joogi suhtes, kui alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistus vastab ühendusevälise riigi nõuetele. Samuti täpsustatakse riikliku alkoholiregistri volitatud ja vastutava töötleja ülesandeid.
2. Kolmandal lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE), mis näeb ette karistuste karmistamise alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud kuritegude eest ning ajutise lähenemiskeelu rikkumise kriminaliseerimise. Alaealise vägistamise eest näeb eelnõu ette kuni kümneaastase vabadusekaotuse senise kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse asemel. Ka näeb eelnõu lapsealise isiku seksuaalse ahvatlemise eest ette kuni kolmeaastase vabadusekaotuse.
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), mis teeb muudatusi riigikohtu, valitsuse ja ministeeriumite valitsemisalas. 2009. aasta riigieelarve maht sellega ei muutu.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
–  kohtumine Rektorite Nõukogu juhatuse liikmetega.

Maaelukomisjonis
– loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) ja toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE).

Majanduskomisjonis
– Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE) ning riigivara tasuta võõrandamine Keskkonnaministeeriumilt Taheva vallale, Taebla vallale, Kullamaa vallale ja Pajusi vallale.

Rahanduskomisjonis
–  tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 586 SE); tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (553 SE), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 589 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (535 UA).

Väliskomisjonis
– kohtumine Vabariigi Presidendiga.

Õiguskomisjonis
– politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).

Kohtumised, foorumid

Kell 11.30
– Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti sotsiaaltöö 4. kongressil ettekandega “Euroopa vaade kaasatuse küsimustele”. Üritus toimub Swissotelli konverentsisaalis.

Kell 12.15
–väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Egiptuse suursaadiku Massoum Marzoukiga (ruumis L253).
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Bernis ENPA Büroo ja alalise komitee istungitel (19. -21. nov.).
* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Jüri Tamm osaleb (17.11- 22.11) New Yorgis IPU- ÜRO ühisistungil. 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside