Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE), mis reguleerib täpsemalt loomasõnniku käitlemise korraldust. Veeseadust muudetakse selliselt, et kui sõnnik suunatakse loomapidaja poolt lepingu alusel teise isiku töötlemis- või hoidmiskohta, peab loomapidamishoone juures või töötleja juures või mujal olema vähemalt ühe kuu mahutavusega lekkekindel hoidla. Uus versioon ei kohusta loomapidajat omama lisahoidlat, kui tal on tema teise loomapidamishoone juures mõlema hoone sõnniku jaoks piisava mahuga hoidla või ta töötleb (näit kompostib) sõnnikut eemalasuvate hoidlate juures. Seadus lahendab ka olukorra, kus loomapidamishoonet omav isik hoiab või töötleb sõnnikut temale kuuluvas, kuid teise hoone juures või mujal asuvas, piisava mahuga hoidlas. Ka sel puhul pole mõistlik nõuda loomapidamishoone juurde sõnnikuhoidla rajamist.

2. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 ja § 614 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 ja § 25¹ muutmise seaduse eelnõu (404 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel ennetada pensionide ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kättetoimetamise korra muutmisest tingitud probleeme ja negatiivseid tagajärgi, lükata pensionide ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kättetoimetamise korra muutmine edasi ja jätkata pensionide puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kättetoimetamist senikehtinud tingimustel ja korras riigi kulul postkontorite kaudu.

3. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2² muutmise seaduse eelnõu (406 SE), mis algataja kinnitusel annab võimaluse puudega inimesele, kelle puue ning tegevusvõime on muutumatu, pääseda korduvast vaegurluse ekspertiisi taotlusest. Ettepaneku tähtajatuks puude raskusastme määramiseks teeb eelnõu kohaselt pere- või eriarst.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kell 9.15 kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku Leonard Orbaniga; kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kell 13 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Väliskomisjonis – kell 13 isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 arutelu;

Õiguskomisjonis – kell 11 kohtumine Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) delegatsiooniga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma on ametlikul visiidil Bulgaarias. Teda saadavad Riigikogu liikmed Hannes Astok, Ott Lumi, Jaanus Marrandi, Toomas Varek ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Visiit kestab 18.-21. märtsini. Neljapäeval, 19. märtsil kell 10 asetavad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Bulgaaria Rahvusassamblee esimees Georgi Pirinski pärja Tundmatu Sõduri monumendi jalamile Sofias.  

Kell 10.15 algab Rahvusassamblee hoones Riigikogu delegatsiooni kohtumine assamblee esimehe Georgi Pirinskiga.

Kell 11 toimub kohtumine Bulgaaria parlamendi välispoliitika komisjoniga.

Kell 11.55 esineb Ene Ergma Bulgaaria parlamendi ees pöördumisega.
 

Kell 12.30 võtab Riigikogu ametliku delegatsiooni vastu Bulgaaria president Georgi Parvanov.

Ene Ergma kohtub ka Bulgaaria asepeaministri Emel Etemiga.

Pärastlõunal külastatakse Aleksander Nevski Katedraali ja tutvutakse Bulgaaria Teaduste Akadeemiaga, kus toimub kohtumine Bulgaaria TA presidendi Nikola Sabotinovi ja Astronoomia Instituudi direktori Tanyo Beoneviga.

* Riigikogu liige Taavi Veskimägi osaleb (18.03 -20.03) Berliinis Konrad Adenaueri Fondi ja Saksa Rahvusvahelise ja Julgeoleku Instituudi korraldataval konverentsil “Ülemaailmne juhtimine majanduskriisi tingimustes”.

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (18.03-19.03) Brüsselis Euroopa Parlamendi kuulamisel “Euroopa südametunnistus ja totalitaarse kommunismi kuriteod: 20 aastat hiljem”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside