Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu esimene lugemine.
 
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse eelnõu (34 OE), millega moodustatakse hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu järgmises koosseisus: haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, Riigikogu liige Kaia Iva, Riigikogu liige Siim Kabrits, Riigikogu liige Kalev Kotkas, Riigikogu liige Lauri Luik, Riigikogu liige Meelis Mälberg, sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho   Rahuoja, Riigikogu liige Mailis Reps ja kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 12) – kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE); kell 12.30 kohtumine Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni delegatsiooniga (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Rahanduskomisjonis (kell 10.30) –vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 12.20) –   SA Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse esindaja määramine, Riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung teabeametis.

Väliskomisjonis
(kell 13) – Eesti seisukohad 24. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaitseministrid), kutsutud kaitseminister Mart Laar; Eesti seisukohad 23. – 24. maini toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kus osalevad ka arengukoostööministrid, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Üritused, kohtumised

Kell 9
– riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ameerika Ühendriikide saatkonna vahendusel Gruusia omavalitsuspoliitikute delegatsiooniga, kes on Eestis visiidil US-NATO programmi raames (ruum L 240).

Kell 10.15 – Gruusia poliitikute delegatsiooniga kohtub Eesti-Georgia parlamendirühm.

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ hindamiskomisjoni koosolekul (haridus- ja teadusministeerium).

Kell 12.30
– Riigikogu kultuurikomisjon kohtub Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni delegatsiooniga, kes on visiidil Tallinnas kui Euroopa kultuuripealinnas 2011 (Riigikogu konverentsisaalis).

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Valeri Korb ja Sven Sester ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt osalevad (19.05-20.05) Riias Balti Assamblee sotsiaalkomisjoni demograafiaküsimuste teemalisel parlamentaarsel ümarlaual, kus arutatakse demograafiaküsimusi, mis on aluseks regiooni sotsiaalsele turvalisusele, majanduslikule õitsengule ja regiooni jätkusuutlikkusele.
* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas osaleb (19.05-20.05) Müncheni 10. majanduskonverentsil „Euroopa ristteel: riigi roll globaliseerunud maailmas“.
* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb (19.05-22.05) Itaalias Bolzanos OSCE PA rahvusvähemuste õiguste teemalisel seminaril. Kõne all on rahvusvahelised seadused üldisemalt, OSCE ja nn Bolzano soovituste rakendamine riigiti, põhimõtted, mis olid aluseks Bolzano soovitustele, samuti rahvusvähemuste kaitse ja OSCE roll selles. Kohal on ja esineb ettekandega OSCE rahvusvähemuste ülemkomissar Knut Vollebaek, kes just Bolzanos 2008.aasta septembris tutvustas enda koostatud soovitusi rahvusvähemuste kohta riikidevahelises suhtluses. Rahvusvähemusi vaadeldakse ajalooliselt, analüüsitakse rahvusvähemuste rolli riigis, nende õigusi ja kohustusi asukohariigis. Konkreetsed OSCE osalejamaad tutvustavad oma näidete varal, mis on heaks või halvaks saavutuseks töös rahvusvähemustega.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik osaleb (18.05-20.05) Genfis ÜRO, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu korraldataval parlamentaarsel foorumil „Infoühiskonna kujundamisest. Küberjulgeoleku kolmekordne väljakutse: informatsioon, kodanikud ja infrastruktuur“. Muuhulgas käsitletakse ka seadusandjate rolli inimeste põhiõiguste ja julgeoleku tasakaalustamisel ning kodanike privaatsuse kaitset sotsiaalmeedia valdkonnas.

*
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb (18.05-27.05) Hiinas Chongqingis ja MaAnShanis Hiina kaubandusministeeriumi ja Asia-Pacific CEO Association, Worldwide (APCEO) korraldataval rahvusvahelisel investeerimise ja hangete alasel kohtumisel.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš osaleb (17.05-20.05) Varssavis OSCE korraldataval seminaril „Poliitiliste parteide roll poliitilises protsessis“.
* Riigikogu Eesti-Georgia parlamendirühma liige Annely Akkermann osaleb (17.05-21.05) Tbilisis kõrgetasemelisel kohtumisel „Demokratiseerimine Euroopas ja Euroopa naaberriikides“.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside