Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Esimesel lugemisel on Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE), mis annab Euroopa liidu asjade komisjonile võimaluse korraldada oma istungeid ka neljapäeval alates kella 16.00st. Praegu kehtiva korra kohaselt toimuvad Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid esmaspäeval 14.00-15.00 ja reedel algusega kell 11.00. Mõlemad istungipäevad jäävad uue eelnõu kohaselt alles.

Eelnõu järgi näeks Riigikogu neljapäevane töögraafik välja järgmiselt:

kell 10.00–13.00 – Riigikogu istung

kell 13.00–14.00 – eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide töö

kell 14.00–16.00 – alatiste komisjonide, välja arvatud Euroopa Liidu asjade komisjoni töö

kell 16.00 – Euroopa Liidu asjade komisjoni töö.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – koos Slovakkia parlamendi põllumajanduskomisjoniga tutvutakse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, MTÜga Eesti Maaturism, samuti toimuvad kohtumised põllumajandusministeeriumis. Plaani kohaselt külastatakse ka Ülo Flauri piimakarjafarmi Raplamaal.

Majanduskomisjonis – erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni kirja valimisliitude valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta, arutelu; õiguskomisjonile arvamuse andmise elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõule (800 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6 ja § 108 kehtetuks tunnistamise ja § 90 lõike 1 punkti 1 muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Läänemere Gümnaasiumis füüsika tundi.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

19. jaanuar 2006

Tagasiside