Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Teisele lugemisele tuleb riigikaitsekomisjoni algatatud strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE), mille eesmärk on tagada välisministeeriumi valitsemisalas tegutseva strateegilise kauba komisjoni ettenähtud ülesannete täitmine. Eelnõuga antakse jälitustegevuse seaduses (§ 6 lg1) nimetatud uurimisasutustele õigus vajadusel (ja eriloa taotleja kirjalikul nõusolekul) koguda tema kohta andmeid jälitustegevuse seaduses ette nähtud toimingutega, et otsustada strateegilise kaubaga seonduva eriloa andmine. Seda rakendatakse juhul, kui komisjon leiab, et taotleja või avaldaja taust, tema usaldusväärsus või tema esitatud andmed äratavad põhjendatud kahtlusi ning nende kontrollimiseks on muud võimalused ammendatud.

2. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel täiendada vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse regulatsiooni nii, et oleks tagatud kõrgendatud ohutegurite või terviseriskide tingimustes töötavatele päästeteenistujatele varasem vanaduspensioni ootele minek. Eelnõu annab päästeteenistujatele, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat, millest vähemalt 10 aastat on päästeteenistuja juhtinud või teinud päästetööd või demineerimistööd, õiguse kuni kümme aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist jääda vanaduspensioni ootele. Samad õigused oleksid ka teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud päästeteenistujal. Õiguskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (15 min peale täiskogu) – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Väliskomisjonis (kell 14) – ülevaade Riigikogu välisdelegatsioonide tegevusest, kutsutud delegatsioonide juhid.

Riigieelarvekontrolli erikomisjonis (kell 15) – väljasõiduistung Balti Kaitsekolledžis Tartus, käsitletakse Riigikontrolli auditiaruannet „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“, kohtutakse juhtkonna ja pearaamatupidajaga (väljasõit Riigikogust kell 12.30).

Kohtumised

Kell 13 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Soome parlamendi suure komisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Miapetra Kumpula-Natriga. Lisaks ELAKile kohtub Soome parlamendidelegatsioon veel keskkonnaminister Keit Pentuse, sotsiaalminister Hanno Pevkuri, valitsuse Euroopa Liidu sekretariaadi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS esindajatega.

* Riigikogu esimees Ene Ergma, aseesimees Jüri Ratas, Riigikogu liikmed Maret Maripuu, Marko Pomerants ja Karel Rüütli ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (19.01-22.01) Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Gruusias. Visiidi käigus on kavas kohtuda Gruusia presidendi Mikheil Saakašvili, parlamendi esimehe David Bakradze ja peaminister Nika Gilauriga.

* Riigikogu maaelukomisjoni liige Andre Sepp osaleb (19.01-22.01) Berliinis rahvusvahelise messi „Grüne Woche“ raames toimuval toidu- ja põllumajandusfoorumil.

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko osaleb (17.01-24.01) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George C Marshalli Euroopa Keskuse korraldataval kursusel „Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida araabia maade sündmused – mõju Euroopale ja Euraasiale“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside