Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eelnõusid päevakorras ei ole.

Komisjonides

Keskkonnakomisjon  Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse autotranspordis kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatavate kütuse spetsifikatsioonidega, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ.

Kultuurikomisjon – Riigikogu otsuse “Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” ettevalmistamine; Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” ettevalmistamine; Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” ettevalmistamine.

Majanduskomisjon – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiive 98/70/EÜ ja 1999/32/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ – eelnõu arutelu ja arvamuse esitamine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Põhiseaduskomisjon – Riigikogu erikomisjoni korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks, ning Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni ja Riigikogu erikomisjoni riigieelarve kontrollimiseks moodustamine – otsuste eelnõude algatamise arutelu; Riigikohtule arvamuse andmise arutelu kodakondsuse seaduse § 21 lg 1 p 5 vastavusest põhiseadusele; Riigikohtule arvamuse andmise arutelu kohtutäituri seaduse § 2521 vastavusest põhiseadusele; Riigikohtule arvamuse andmise arutelu sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lg 2 ja § 9 lg 4 vastavusest põhiseadusele; Riigikohtule arvamuse andmise arutelu erakonnaseaduses sätestatud erakondade rahastamise kontrolli regulatsiooni vastavusest põhiseadusele

Riigikaitsekomisjon – Riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung: kohtumine Vabariigi Presidendiga; Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks; Riigikaitsekomisjoni esindajate saatmine Riias k.a 21. – 22. mail toimuvale kolme Balti riigi Parlamentide riigikaitsekomisjonide ühisistungile.

Sotsiaalkomisjon – IRLi fraktsiooni, SDE fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse „ Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” eelnõu.

Väliskomisjon – Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise üldpõhimõtete arutelu; Riigikogu XI koosseisu väliskomisjoni I istungjärgu töökava arutelu.

Õiguskomisjon – 2007. aasta 9. aprillil Vabariigi Valitsuse poolt esitatud Eesti seisukohad nõukogu raamotsuse eelnõule „Tingimisi karistuste ja alternatiivsete mõjutusvahendite tunnustamise ja täitmise järelevalve kohta” – arvamuste andmine ELAK-le; .2007. aasta 4. aprillil Vabariigi Valitsuse poolt esitatud Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõule, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) – arvamuste andmine ELAK-le; arvamuse andmine Riigikohtule Tallinna Linnavolikogu taotluse kohta Riigikohtule tunnistada kehtetuks sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lõige 2 ja § 9 lõige 4.

Kohtumised


Kell 10.15
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bundestagi aseesimehe Susanne Kastner’iga.

Kell 11 – Susanne Kastner’iga kohtub Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Kell 15.15 – Susanne Kastner’iga kohtub Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Vilja Savisaar.

Kell 19 – Riigikogu aseesimehe Kristiina Ojulandi ametlik õhtusöök Susanne Kastner’iga.

* ENPA istungjärk

Riigikogu liikmed Andres Herkel osaleb (kuni 20.04) Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu 2007. aasta istungjärgu kevadistungil. Arutusel on poliitiliste parteide tegevusega seonduv, inimõiguste ja demokraatia olukord Euroopas, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised suhted, aga ka ravimite kvaliteediga seotud probleemid jpm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside