Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu esimene lugemine ning olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE), mis muudab ametist lahkunud presidendi või tema lese kaitse senist korraldust. Eelnõu kohaselt võib siseminister määrata ametist lahkunud presidendile kaitse lähtuvalt vastava politseiasutuse poolt koostatud ohuhinnangust. Sama põhimõte kehtib ka presidendi lese puhul. Praegu nõuab seadus, et ametist lahkuvat presidenti kaitstaks samadel alustel kui ametis olevat presidenti.

2. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub „Eesti Inimarengu aruanne 2007” arutelu. Ettekande sel teemal teevad Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees, akadeemik Ain-Elmar Kaasik, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin ja põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (295 SE), mille peamised eesmärgid on laiendada koondamishüvitise saajate ringi, tõsta töötuskindlustushüvitise suurust ning võimaldada seda ka omal soovil ja tööandjaga kokkuleppel töölt lahkunud inimestele; tõsta töötutoetuse suurust; võimaldada tööga hõivatud inimesele töötust ennetava vahendina täiendkoolitust, mille maksumus tasutakse koolituse pakkujale töötukassa poolt; kaotada erisoodustusmaksu maksmise kohustus töötaja tasemekoolituse kuludelt, soodustades töötava elanikkonna õppimist ning kaotada erisoodustusmaksu maksmise kohustus terviseedendamise kuludelt, millega luuakse tingimused inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi tekkimiseks.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – tutvumine Eesti reostustõrjevõimakusega.

Maaelukomisjonis – kavandatav põllumajandusministeeriumi 2009. aasta eelarve.  

Majanduskomisjonis – hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE); arvamuse andmine Euroopa rände- ja varjupaigapakti eelnõu kohta.

Väliskomisjonis – ülevaade Venemaa-Georgia konflikti järgsest olukorrast.

Õiguskomisjonis – töölepinguseaduse eelnõu (299 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 8.30Ene Ergma osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri poolt läbiviidud auditi tulemusi ja võimalikke koostöövaldkondi tutvustaval nõupidamisel (ruum L 240).

Kell 14.15Ene Ergma kohtub Iiri suursaadiku Thomas Bolsteriga.
 

* Riigikogu riigikaitsekomisjon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga on (16.09-19.09) Brüsselis ja Monsis töövisiidil Euroopa Parlamenti ning NATO Euroopa Vägede Kõgemasse Peakorterisse. Visiidi käigus kohtutakse Europarlamendi liikmete Katrin Saksa, Marianne Mikko, Toomas Savi ja Tunne Kelamiga, suursaadikutega NATO ning Euroopa Liidu juures Jüri Luige ja Raul Mälguga ning Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega. Visiidist võtavad osa riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Simson ning liikmed Tõnu Juul, Kalvi Kõva, Jaan Kundla, Jaak Salumets ja Trivimi Velliste, samuti Riigikogu liige Lauri Laasi

* Riigikogu liikmed Jaanus Rahumägi ja Marek Strandberg osalevad (18.09-20.09)  Bundestagi G10 komisjoni kutsel Saksamaal Berliinis kohtumistel Bundestagi liikmetega.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb (17.09-19.09) Leedus Kaunases BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) 16. aastakonverentsil. Arutusel on säästlik eluviis ja regiooni tulevik, Euroopa Liidu Läänemere strateegia, mitmetasandiline valitsemine jpm.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (14.09-19.09) ENPA delegatsiooni koosseisus Aserbaidžaanis Bakuus presidendivalimiste eelvaatlemisel. 

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Erik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (15.09-24.09) Kanadas Torontos OSCE PA alalise komitee istungil ning parlamentaarsel konverentsil „OSCE avatud maailmas: kaubandus, julgeolek ja migratsioon“. 

* Riigikogu liige Mai Treial osaleb (17.09-21.09) Rumeenias Bukarestis Euroopa Terviseakadeemia konverentsil “Solidaarsus tervishoius, patsientide omaosalus ja tervishoiu erakindlustus”.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (14.09-18.09) Aserbaidžaanis Bakuus WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Aserbaidžaani valitsus- ja armeestruktuuride esindajatega. Kohtumised toimuvad seoses poliitikakomitee raportiga „Kaspia regioon ja Euroopa julgeolek“. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside