Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni algatatud  elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE), mille kohaselt on vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt tasu teleprogrammide taasedastamise eest. Eelnõu väljatöötamise tingisid televisiooniteenuse osutajate (Kanal 2, TV 3) mitmed avaldused vabalevist lahkumise kohta.

2. Esimesele lugemisele tuleb Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 muutmise seaduse eelnõu (240 SE), millega laiendatakse haridustöötajate ringi, kelle töötasu ning täienduskoolituse kulude katteks võib kasutada igal aastal riigieelarvest määratud toetust valdadele ja linnadele. Muudatus on algataja kinnitusel vajalik selleks, et võimaldada Eesti valdadele ja linnadele seadustega pandud teenuste osutamist, millest üks on kooliõpilastele vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi tagamine.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 13) parlamentaarne kuulamine: õpetajaharidus Tallinna Ülikoolis (TLÜ).

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder ja justiitsministeeriumi esindajad.

Rahanduskomisjonis (kell 14) – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 9) Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Riigikontrolli arvamus NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ ning „Balti Kaitsekolledži 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus“, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Õiguskomisjonis (15 min pärast täiskogu) – võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE).

Üritused

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vähiliidu 20. aastapäeva tähistamise üritusel (Estonia Talveaed).

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (17.10-20.10) Venemaal Moskvas NATO PA tsiviilmõõtme- ja julgeolekukomitee demokraatliku valitsemise ning tuleviku kaitse- ja julgeolekuvõimekuse alakomitee istungil.

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb (16.10-19.10) Rootsis Lundis koorilaulu ideede ja praktikate alasel rahvusvahelisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega „Kultuuri roll poliitikas“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside