Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 1 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE), mis parandab eelarvepositsiooni ligikaudu 6 miljardi krooni võrra.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), millega lükatakse edasi omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Ka väheneb töötuskindlustushüvitis esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%. Samuti täpsustatakse öötööga seonduvat. Eelnõu kohaselt on võimalik kehtestada erisusi öötöö piirangutes vaid kokkuleppel töötajaga või kollektiivlepinguga. Lisaks lükkab eelnõu kuni 1. jaanuarini 2013 edasi riigieelarvevahenditest lapsepuhkuse hüvitamise töötasu alammäära alusel ja isapuhkuse hüvitamise keskmise töötasu alusel.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE), mis täpsustab loometoetuste maksmise korda. Eelnõu muudab loometoetuse määramise paindlikumaks ja võimaldab taotlust toetuse saamiseks esitada nendel vabakutselistel loovisikutel, kes seda vajavad, kuid kehtiva jäiga regulatsiooni tõttu seda teha ei saanud. Ka loob eelnõu võimaluse pikendada loometoetuse maksmise perioodi, andes loomeinimestele kriisiperioodidel oma loometööd jätkata või katta hädavajalikke kulutusi.
4. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (526 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek peatada lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi seni kasutamata maardlate uuringulubade menetlemine kuni looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava valmimiseni. Algataja hinnangul ohustab uute uuringulubade menetlemine paljude kohalike kogukondade elukeskkonda, ja seda olukorras, kus viimastel puudub sisuline võimalus oma kodukandi loodust tõhusalt kaitsta. Valmiv arengukava loob algataja kinnitusel eeldused looduslike ehitusmaterjalide kaevandamisele senisest süsteemsemaks lähenemiseks.
5. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE), millega sätestatakse, et eelnõu seadusena jõustumisel hakatakse Eesti lipu langetamisel Pika Hermanni tornist kasutama Gustav Ernesaksa laulu „Mu isamaa on minu arm” fragmendi baasil loodud signatuuri. Eelnõu algatamine tugineb tuntud kultuuri- ja haridusinimeste vastavasisulisele pöördumisele.

Komisjonides
(kell 14)
 
Sotsiaalkomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised; Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE).
 
Majanduskomisjonis – Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks” eelnõu (541 OE) arutelu 1. lugemisele saatmiseks.

Kell 14 – pressikonverents
Seoses Riigikogu kevadistungjärgu lõppemisega annab Riigikogu juhatus kell 14 ruumis L240  pressikonverentsi. Ene Ergma, Keit Pentus ja Jüri Ratas võtavad kokku pingelise V istungjärgu, räägivad töistest plaanidest suvekuudel ning vastavad ajakirjanike küsimustele.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside