Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras kolmandal lugemisel on 4 valitsuse algatatud eelnõu.

1. Ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE) eesmärk on üleriigilise ühistranspordi tõhusam korraldamine ja riigieelarvest eraldatud vahendite efektiivsem kontroll. Sellega seoses laiendatakse Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (ARKi) poolt teostatavate riiklike ülesannete mahtu, antakse ARKile üle riikliku järelevalve teostamise funktsioon ja kujundatakse ARK riigiasutusest ümber valitsusasutuseks. Ka moodustatakse ARKi juurde struktuuriüksus, mis osaleb ühistranspordialaste õigusaktide ja strateegiate väljatöötamisel ning korraldab koostöös pädevate asutustega igapäevaselt riigisisest ühistransporditeenuse osutamist (teenuse optimeerimine, koordineerimine, hankimine, rahastamine ja järelevalve). Loodav ARK struktuuriüksus hakkab esialgu tegelema eelkõige bussitranspordi küsimustega.

2.  Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (367 SE) ühendatakse eelpool nimetatud keskkonnaasutused üheks riigiametiks.

3. Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE) eesmärk on viia kohtute seaduses kasutatud kohustusliku eesti keele oskuse taseme nimetus kooskõlla EN raamdokumendi keeleoskustasemete alusel kehtestatud tasemete nimetustega. Vt ka järgmine punkt.

4. Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) eesmärk on viia seadustes kasutatud kohustusliku eesti keele oskuse taseme nimetus kooskõlla EN raamdokumendi keeleoskustasemete alusel kehtestatud tasemete nimetustega. Inimeste keeleoskustaseme mõõtmisel on Eestis praegu kasutusel alg-, kesk- ja kõrgtaseme mõiste. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võttis 2001. aastal vastu soovituse 1539, mis sisaldab muuhulgas ettepanekut Euroopa riikidele võtta keelepoliitika kujundamisel, võõrkeelte õppimisel ja õpetamisel ning keeleoskuse mõõtmisel aluseks Euroopa keeleõppe raamdokument, et tagada võõrkeele oskuse hindamisel põhimõtete ühtsus ja läbipaistvus. Nii loetakse algtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus vastavaks EN raamdokumendi B1 tasemel keeleoskusega, kesktaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus vastavaks B2 tasemel keeleoskusega, kõrgtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus vastavaks C1 tasemel keeleoskusega.

Päevakord asub siin

Pärast täiskogu istungi lõppu oodatakse Riigikogusse jõuluvana.

Kohtumised, istungid, foorumid

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub (18.12-22.12) Gruusias Thbilisis kohtub Gruusia parlamendiliikmetega ja külastab põgenikelaagreid.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (17.12-12.22) Aserbaidžaanis Bakuus ülemaailmsel aserbaidžaanlaste kongressil.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser (14.12-18.12)osalevad Ameerika Ühendriikides Fort McNairi’is Riiklikus Kaitseülikoolis (Washington DC) NATO PA atlandiülesel foorumil, kus on arutusel USA uue administratsiooni suhted atlandiülese julgeolekuga, Lähis-Ida käsitlus, üleilmsed majanduslikud väljakutsed, USA ja Venemaa suhted, terrorismivastane võitlus jpm.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (15.12-19.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komisjon) 47. plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside