Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõu.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE), mille eesmärk on viia erakooliseaduse § 15 lõige 1 kooskõlla põhiseadusega vastavalt õiguskantsleri ettepanekule, mille kohaselt peab avalikule võimule kuuluvas erakoolis olema tagatud igaühele õigus saada eestikeelset õpetust. Eelnõu sätestab, et gümnaasiumi õppekeele määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest, kui gümnaasiumi pidaja osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus. Nimetatud gümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õpe toimuda eesti keelest erinevas keeles või kakskeelsena, kui erakooli arengukavast lähtuval nõukogu ettepanekul ja kooli pidaja taotlusel annab selleks loa Vabariigi Valitsus.

3. Teisele lugemisele ja lõpphääletusele tuleb valitsuse algatatud Riigikogu otsus “Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine” eelnõu (419 OE), millega heaks kiidetava memorandumi kavand näeb ette kuni 10 miljardi euro suuruse finantsabi andmise Küprosele, millest Euroopa stabiilsusmehhanismi kanda jääb 9 miljardit ja IMFi kanda 1 miljard. Selle toel ja finantssektori restruktureerimisel peaks riigi võlakoormus 2020. aastaks langema jätkusuutlikule tasemele ehk 102-104%-ni  SKTst. Kodumaise pangandussektori maht on seoses otsustavate meetmetega juba kahanenud hiljutiselt 550% lt SKTst EL keskmisele tasemele (ca 3,5 kordne SKT). Küprosele 9 miljardi euro suuruse laenu andmine ESMist on kavas ESMi juhatajate nõukogu poolt heaks kiita 24.aprillil.

Kell 17 – täiskogu täiendav istung

Istung toimub juhul, kui eelnõu (419 OE) teine lugemine jääb korralisel istungil pooleli. 

Kell 13 väliskomisjon 

1. Eesti seisukohad 22. aprillil 2013 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil.

2. Eesti seisukohad 23. aprillil 2013 toimuval NATO välisministrite kohtumisel.

3.  Arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel. Kutsutud välisminister Urmas Paet.

4. Eesti seisukohad 23. aprillil 2013 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kus kohtuvad kaitseministrid. Kutsutud kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna juhataja Elina Seppet.

Kell 11 – tervisepäev

Tervisepäev toimub  südamenädala raames. Tegemist on iga-aastase traditsioonilise üritusega, mille käigus on Riigikogu liikmetel ja Riigikogu Kantselei teenistujatel võimalik mõõta ja kontrollida olulisi tervisenäitajaid: veresuhkrut, kolesterooli, vererõhku, vööümbermõõtu. Professionaalset tervise alast nõu annavad südamearst professor Margus Viigimaa ning perearst Eero Merilind. Tervispäev toimub koostöös Eesti Tervise Fondiga Riigikogu konverentsisaalis. 

Üritused, kohtumised

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Kell 15.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Tšehhi peaministri Petr Nečas’iga.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester ja Vladimir Velman (18.04-19.04) ning Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet (17.04-19.04) osalevad Vilniuses Balti Assamblee õigus- ja julgeolekukomitee korraldataval organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse teemalisel seminaril.

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu ning liikmed Marianne Mikko ja Ülo Tulik osalevad (18.04-19.04) Riias Balti riikide, Põhjamaade ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ja kaitse aastafoorumil.

* Riigikogu liige Indrek Saar osaleb (18.04-20.04) Hispaanias Madridis Euroopa sotsiaaldemokraatide peasekretäride konverentsil.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb (17.04-19.04) Riias kohtumistel Balti Assamblee Läti delegatsiooniga ja Balti Assamblee ning Balti Ministrite Nõukogu sekretariaadiga. Muuhulgas on arutusel Eesti BA eesistumisega seotud küsimused, koostöö innovatsiooni, ühise teadustegevuse arengu, tehnoloogia ning infrastruktuuri valdkonnas.

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (16.04-21.04) Genfis 7. Euroopa kestlike linnade konverentsil „Roheline ja sotsiaalselt vastutustundlik majandus: kriisiaegade lahendus“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside