Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE), mille eesmärk on üheselt sätestada, et kinnisasja sundvõõrandamismenetluses on lisaks maavanema otsusele täitedokumendiks ka majandus- ja kommunikatsiooniministri otsus (sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks) ning valla- või linnavalitsuse otsus (sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks). Sellega välistatakse algataja kinnitusel vaidlused selle üle, kas nimetaud dokumendid on kinnisasja sundvõõrandamise menetluse täitedokumendiks. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 30. mail.

Komisjonides 

Keskkonnakomisjonis (kell 13) – väljasõiduistung Kihnus ja Pärnumaal, et arutada kalanduse ja looduskaitse valdkonna probleeme. Kell 19 kohtutakse Kihnu rahvamajas kaluritega ja arutatakse kalavarude majandamise küsimusi. Kohtumisel osalevad keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad.

Majanduskomisjonis (kell 11) elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); arvamus vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) kohta.

Põhiseaduskomisjonis : kell 14  korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); arvamus vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) kohta.

Riigikaitsekomisjonis (kell 10.45) – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE), kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 11) – kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

Väliskomisjonis (kell 12.15) – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

Väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung (kell 14) – Eesti seisukohad 20.-21. mail Chicagos toimuval NATO tippkohtumisel. Kutsutud peaminister Andrus Ansip (ruum 240).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 9) – Riigikontroll annab ülevaate riigi valmisolekust kriitilise info infrastruktuuri toimepidevuse tagamise kohta. 

Kohtumised, üritused 

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega infoühiskonna konverentsil „Demokraatia muutuste keerises“  Riigikogu konverentsisaalis. 

Kell 13.15 – Eesti Omanike Keskliit annab Ene Ergmale üle petitsioonile “Taastuvenergia tasusid tuleb kärpida, et elektriarved väheneks” kogutud 3300 allkirja.

Kell 15.30 – väliskomisjoni kohtumine Ungari väliskomisjoni delegatsiooniga. 

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi heategevusliku kunstioksjoni “Aita alustada elu” avamisel. 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (14.05-18.05) ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis ja Harkivis info kogumise missioonil.

* Riigikogu väliskomisjoni liige Imre Sooäär osaleb (16.05-19.05) Budapestis Nyíregyháza Kolledži Ida- ja Kesk-Euroopa Uuringute Keskuse konverentsil „Balti riigid iseseisvuse teel“, kus ta esineb ka ettekandega. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside