Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu esimene lugemine.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), mille algatamine tulenes vajadusest võtta tarvitusele täiendavad meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevade üle kontrolli kehtestamiseks, lähtudes EL Nõukogu määrusega kehtestatud nõuetest. Seadust muudetakse ka harrastuslikul kalapüügil püügiõigust kinnitava mobiilimakse võimaldamiseks ning harrastuspüügil kalastuskaardi taotlemise ja andmise protseduuride täpsustamiseks. Ühtlasi viiakse kalapüügiseadus kooskõlla 22. veebruaril 2007 Riigikogus vastuvõetud püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatustega.

2. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 muutmise seaduse eelnõu (207 SE), mille eesmärk on tagada tasuta koolitoit esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Praegu on see tagatud 1.-9. klassi õpilastele. Järgmisel õppeaastal 2008/2009 kuluks selleks algataja hinnangul 427 miljonit krooni. Kultuurikomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kell 11 väljasõiduistung Tallinna Botaanikaaeda.

Kultuurikomisjoniskell 12.30 noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Majanduskomisjonis elamuseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), seejärel toimub väljasõiduistung Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusesse (TFTAK), tutvutakse Arenduskeskuse tööga ning räägitakse arengusuundadest.

Kohtumised

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga.

Kell 14.30Ene Ergma kohtub Eesti Arengufondi esindajatega (ruum L 240).

Aafrika seminar

Kell 13 – Valges saalis algab seminar “Partnerlus Aafrikaga”, mille korraldab Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimehe Silver Meikari eestvedamisel Riigikogu koostöös AWEPA ja MTÜga Mondo. Arutusel on viimased suundumused Aafrika ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes. Seminari eesmärgiks on aidata kaasa Eesti tulevasele partnerlusele Aafrikaga, vaadates kaugemale vananenud „annetaja-vastuvõtja suhetest“ ja tuues arutlusele uusi väljavaateid.

I istungil on teemaks Aafrika ja Euroopa Liit, ettekannetega esinevad Uganda parlamendi liige Akol Rose Okullu, Põhjamaade Aafrika Instituudi esindaja Yenkong Ngangjoh-Hodu ning Euroopa Komisjoni ametnik Adolf Riehm.

II istungi teema on Põhjamaad – Aafrika õppetunnid. Ettekanded teevad Taani Rahvusvahelise Arengukoostöö Nõukogu aseesimees, Aafrika õpingute professor Holger Bernt Hansen, Põhjamaade Aafrika Instituudi teadusdirektor Fantu Cheru ning AWEPA peasekretär Pär Granstedt.

III istungi teema: Eesti – tere tulemast Aafrikasse, ettekannetega esinevad Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt, välisministeeriumi asekantsler Mart Laanemäe ning Arengukoostöö ümarlaua juhatuse liige Riina Kuusik.

Avatakse Worldcomics’i Aafrika karikatuurinäitus.

Lisainformatsioon: Silver Meikar, tel  52 78089       

Seminari programmi ja info registreerimise kohta leiab siit:

Istungid, seminarid, kohtumised

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga (13.04-17.04) osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta istungjärgu kevadistungil. Delegatsiooni kuuluvad Kristiina Ojuland (12. 04 -17.04) ja Mailis Reps (13.04-18.04).

Istungjärgul on kõne all Euroopa moslemikogukonna ja ekstremismi teema, olukord Lähis-Idas, ohutu ja seadusliku abordi kättesaadavusega seotud probleemid Euroopas, laste ja teismeliste enesetapud kui tõsine rahvatervise küsimus Euroopas, Euroopa Liiduga liitumine ja inimõiguste konventsioon, Serbia liikmekohustuste täitmine, rahvusvähemuste olukord Vojvodinas ja rumeenia vähemus Serbias, immigratsiooni Põhja-Aafrikast, Euroopa kirjanduse õpetamise edendamine ning turismi ja säästva arenguga seonduv. Assambleele oodatakse seekord esinema Slovakkia presidenti Ivan Gašparovičit, Saksamaa Liitvabariigi kantslerit Angela Merkelit, Ukraina peaministrit Julia Tõmošenkot ning Prantsusmaa välis- ja Euroopa asjade ministrit Bernard Kouchner’i.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Kadri Must osaleb täna 17. aprillil Belgias Brüsselis NATO PA seminaril „Afganistani stabiliseerimine: julgeoleku arendamine, arengu kindlustamine“.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (17.04-18.04) Leedus Vilniuses Leedu Seimase korraldataval ümarlaual „Rahu võimalustest Tšetšeenias“.

* Riigikogu liikmed Urmas Reinsalu, Ken-Marti Vaher ja Margus Tsahkna osalevad (17.04-20.04) Islandil Reykjavikis noorte parlamendiliikmete kliimamuutuste teemalisel kohtumisel. Kohtumise korraldab Konrad Adenaueri Fond. Kohtutakse kliimamuutuse ekspertidega ning arutatakse kliimamuutuse poliitilisi mõjusid ning Kopenhaageni 2009. a kliima-alase tippkohtumisega seonduvat.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (16.04-18.04) Ghanas Accras Lääne-Aafrika e-valitsemise Akadeemia asutamise töörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside