Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE), mille põhisisuks on Rahvusraamatukogu teadus- ja arendustegevuse korralduse ja intellektuaalse omandi seadusandlik määratlemine, Eesti raamatukoguvõrgu erialase koostöö juhtimise ja koordineerimise õigusliku mehhanismi sätestamine, kasutamiseeskirja tingimuste täpsustamine ning Riigikogu arhiivi pidamise ülesande kehtetuks tunnistamine seoses selle üleandmisega Riigikogu Kantseleile.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE); spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmise Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel, arutelu. Arvamuse andmine Riigikohtule Eesti Vabariigi põhiseaduse § 111 koostoimes Eesti vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega tõlgendamise asjus. Arutelu põhiseaduse täiendava analüüsi vajadusest tulenevalt Euroopa põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma tehtud ettepanekutest.

Väliskomisjonis – informatsioon 9. veebruaril 2006 toimunud Eesti ja Vene välisministeeriumite vahelistest poliitilistest konsultatsioonidest; kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Sven Jürgenson. Ülevaade olukorrast Iraanis ja selle välispoliitilisest mõjust Eestile; kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik ja sama osakonna 7. büroo direktor Marin Mõttus. Välissuhtlemisseadus (365 SE) – eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks; kutsutud Riigikogu kantselei juriidilise osakonna juhataja Marek Sepp.

Õiguskomisjonis – väljasõiduistung Pedasel, arutusel pärimisseaduse uus redaktsioon.

Üritused:

Kell 15 – ümarlaud teemal „Naised ja poliitika” (ruum 262). Ümarlaud toimub Riigikogu esimehe Ene Ergma algatusel ja koostöös Rootsi parlamendi spiikri Björn von Sydowiga. Avasõnadega esinevad Ene Ergma ja sotsiaalminister Jaak Aab. Ümarlaual on kõne all on kolm teemaderingi. Neist esimene puudutab võrdõiguslikkust, teine prostitutsiooni ja kolmas perepoliitikat. Prostitutsiooni paneelis võetakse muuhulgas vaatluse alla seksiostu keelustamine. Ettekannetega esinevad võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv, Riigikogu liikmed Nelli Kalikova, Katrin Saks ja Mai Treial, ning Rootsi delegatsiooni esindajad.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside