Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõu.
 

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), ), mille tulemusena vähenevad vedaja poolt autoveo alaste dokumentide taotlemiseks tehtavad rahalised ja ajalised kulutused. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis 2006. aastal läbi viidud autoveoseadusest tuleneva halduskoormuse hindamise uuringu kohaselt toob käesoleva seaduse muutmise seadusega planeeritav dubleerivate dokumentide kaotamine ja tegevuslubade kehtivusaegade pikendamine kaasa iga-aastaste kulutuste vähenemise vedajatele ligi 1,5 miljonit krooni. Samuti muutub dokumentide taotlemine mugavamaks, kuna mitmeid dokumente on võimalik taotleda elektroonselt.

2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE). Ettekande sel teemal teevad rahandusminister Ivari Padar ja Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi. Eelarve tugineb 2,6%-lisele majanduskasvu prognoosile. 2009. aasta riigieelarves on tulude mahuks kavandatud 97 843,6 miljonit krooni. Sellest 77 147,5 miljonit ehk 78,9 protsenti moodustavad maksulised tulud ning 20 696,1 miljonit krooni ehk 21,1 protsenti mittemaksulised tulud. Võrreldes 2008. aasta prognoositava laekumisega kasvavad tulud 2009. aastal kasvanud 8,4 miljardi võrra ehk 15,2 protsenti.

Komisjonides

Rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE). 

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (348 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (267 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE).

Väliskomisjonis – Soome Eduskunta väliskomisjoni töövisiit Eestisse 20. oktoobril, ülevaade Soome sise- ja välispoliitikast ning Eesti-Soome suhetest, kutsutud Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Soome Vabariigis Merle Pajula.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – algab kahepäevane (16.10-17.10) väljasõiduistung Narva, kus toimub riigikontrolli kontrolliaruande „Narva linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006. aastal” arutelu.

Üritused, kohtumised, foorumid

Kell 9 - Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni esindajad kohtuvad Eestis visiidil viibiva Lääne-Euroopa Liidu (WEU)/Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee kaitsekomitee 12-liikmeline delegatsiooniga. Delegatsiooni juhib Suurbritannia parlamendisaadik Christopher Chope, kes on kaitsekomitees koostatava raporti „Kübersõjategevus” raportöör. Raporti kaasraportööriks on Lääne-Euroopa Liidu Eesti delegatsiooni juht ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Kõuts. Delegatsiooni kuulub ka assamblee poliitikakomitee esimees Pedro Agramunt (Hispaania). Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kübersõjategevuse alaste kogemustega ja kohtuda vastavate struktuuride esindajatega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (12.10-17.10)  ning liikmed Kristiina Ojuland (12. -16. okt.) ja Indrek Saar (12.10-17.10)  osalevad ENPA missiooni koosseisus vaatlejatena Aserbaidžaani presidendivalimistel Bakuus.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (14.10-18.10) Hispaanias Madridis 4. Euroopa Nõukogu foorumil „e-demokraatia“. Kõne all on e-osalus erinevatel tasanditel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad osalusdemokraatias, e-valitsemise, e-hääletamise, sertifitseerimise, autentimise jpm seotud küsimused.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (12.10-17.10)  Bakuus Aserbaidžaani presidendivalimistel vaatlejana Aserbaidžaani parlamendi kutsel.

* Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb (16.10-19.10) Hispaanias Madridis Euroopa ajalooliste hoonete ühenduse (UEHHA) iga-aastasel kohtumisel.

* Riigikogu liige Kalev Kotkas osaleb (16.10 – 26.10) Kanadas Torontos Hiidlaste Seltsi sügiskogunemisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside