Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõu

1. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE), mille eesmärk on viia Euroopa Parlamendi valimine läbi kandidaatide suletud nimekirjade meetodil. Eelnõu kohaselt annaksid valijad Euroopa Parlamendi valimisel oma hääle kas erakonnale (mitte aga tema kandidaatide nimekirjas olevatele konkreetsetele kandidaatidele) või üksikkandidaadile. Kuna hääli saab erakonna kandidaatide nimekiri tervikuna, ei nähta eelnõus ette ka kandidaatide nimekirjas olevate kandidaatide ümberreastamist vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt erakonna määratud järjestusele ning nimekirja poolt saavutatud mandaatide arvule.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse ning Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Marika Tuusi ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE, 977 SE, 139 SE ja 926 SE), millega laiendatakse järgmise aasta 1. jaanuarist elluastumistoetuse maksmist iseseisvalt elama asuvatele vanemliku hoolitsuseta lastele, kes on lapsena olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel, sarnaselt hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis kasvanud lastele. 2007. aasta 1. juulist lihtsustub peretoetuste maksmise skeem, kuna kaob ära kvartaalselt makstav laste arvust sõltuv peretoetuse liik. Samas tõuseb lapsetoetus alates kolmandast lapsest peres 900 kroonini kuus. Lasterikastele peredele makstavad  toetused kokkuvõttes suurenevad, näiteks 3-lapselisele perele makstav toetus kuu kohta tõuseb 1200 kroonilt 1500 kroonile, 4-lapselisele 1800 kroonilt 2400 kroonile, 5-lapselisele 2250 kroonilt 3300 kroonile ja 6-lapselisele 2700 kroonilt  4200 kroonile. 2007. aasta 1. juulist tõuseb eestkostel ja perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 900 kroonilt 1500 kroonini kuus. 2007. aasta 1. juulist hakatakse peretoetusi maksma ka õhtuses õppevormis, kaugõppes ning osakoormusega õppes keskharidust omandavatele 16-19 aastastele lastele.                               

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad energiakultuuride toetuskava läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni aruande ning nõukogu määruse eelnõu kohta; ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu novembriistungil arutusele tulevatest teemadest.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni juures Viinis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas, suursaadik Sulev Kannike ja suursaadikukandidaat.

Kohtumised, istungid

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Küprose parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga (esimehe külalistetuba). 

Kell 19.30 – Küprose delegatsioonile annab lõuna Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

Kell 20 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Euroopa Kosmoseagentuuri delegatsiooniga.

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Mart Opmann, aseesimees Sven Sester ja liikmed Helle Kalda, Mati Kepp, Tatjana Muravjova, Liina Tõnisson, Jüri Tamm ja Henn Pärn osalevad (kuni 17.11) Soomes Helsingis kohtumistel Eduskunna transpordi- ja kommunikatsioonikomisjoni liikmetega, liiklus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, kohalike omavalitsuste esindajatega ja tutvuma Soome ühistranspordi korraldusega.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 22.11) Maltal OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA vahefoorumil, mille teemaks on immigratsioon, integratsioon ja kultuuridevaheline dialoog.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja liikmed Margus Hanson ning Tiit Matsulevitš osalevad (kuni 19.11) Kanadas Quebecis NATO PA 52. aastaistungil.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 18.11) Prantsusmaal Pariisis ja San Marinos ENPA poliitikakomitee istungitel. Teemadeks on energiavarustuse kasutamine poliitilise survevahendina, inimõiguste ja demokraatia hetkeseis Euroopas, ennetava sõja kontseptsioon ja selle tagajärjed rahvusvahelistele suhetele, Euroopa Nõukogu ja Liibanoni vahelise koostöö

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Ela Tomson osaleb (kuni 16.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis iga-aastasel parlamentaarsel istungil ÜROs. Teemaks on „Konflikti ennetamine ja rahu tagamine: ÜRO võtmepositsiooni tugevdamine”.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside