Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.
 
1. Kolmandale lugemisel ja lõpphääletusele läheb valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), mille eesmärk on pikendada vandeaudiitori kutse saanud isikute ümberatesteerimise eksami tegemise tähtaega, lükata edasi iseseisva siseaudiitori kutsetegevusega tegelemise ning avaliku sektori üksuses kindlustandvate vandeaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmise või kindlustandvate audiitorteenuste osutamise õigust puudutavate sätete jõustumine, et tagada piisav üleminekuaeg riigikontrolli seaduses ja audiitortegevuse seaduses sätestatu rakendamiseks. Muudatuste tegemise vajadus tuleneb sellest, et arvestusala eksperdi kutseeksami ettevalmistamine on võtnud tunduvalt rohkem aega, kui vastava regulatsiooni sätestamisel algselt eeldati.
 
2. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (22 SE), mis näeb ette, et kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 15 protsenti riigieelarves kütuseaktsiisist teehoiuks ettenähtud summast. Algataja selgituse kohaselt oli ajavahemikus 01.01.2005-01.03.2009 teeseaduses kindlaks määratud omavalitsustele kütuseaktsiisi laekumistest eraldatava minimaalse osas suurus, kuid täna kehtivas seaduses see säte puudub. See on algataja väitel tinginud viimastel eelarveaastatel vastavate summade kolmekordse vähenemise võrreldes 2007/2008 aastaga.
 
Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis (kell 12) – arvamuse andmine ELAKile Rohelise Raamatu „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“ kohta.
 
Majanduskomisjonis (kell 14) – Eesti Arengufondi tegevuse aruanne; Eesti Arengufondilt laekunud taotluse algatada Riigikogu majanduskomisjonil Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu läbivaatamine ja arutelu.

Üritused, kohtumised, väljasõiduistungid
* Riigikogu liige Meelis Mälberg osaleb (15.09-16.09) Lätis, Valkas Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni ühisistungil.
* Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad (11.09-16.09) Hiinas, NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitikakomitee ühisel väljasõiduistungil.
* Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb (12.09-18.09) Iisraelis, Eilatis Iisraeli üleriigilise spordiühingu Hapoeli korraldataval spordiüritusel SPORTIADA ning kohtumistel Iisraeli spordijuhtidega.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside