Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduse ja kahe eelnõu kolmas lugemine ning lõpphääletus.
 
1. Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (416 UA) uues redaktsioonis on täpsustatud nn valeandmete esitamise paragrahvi, mille kohaselt tunnistatakse kuriteoks Eesti Vabariigi vastane võltsimine. Täpsustatud on ka massiliste korratuste organiseerimise sätet ja selles on selgemalt kirja pandud, et kriminaliseeritud on ka nimetatud teo ettevalmistamine ja üleskutse selles osalemisele. Samuti tõuseb sanktsioon nimetatud kuritegude osas kolmest kuni kaheksa aastani.
2. Valitsuse algatatud riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) eesmärk on täiendada riigivaraseaduse järgi riigivara võõrandamisel tekkiva ostueesõigust käsitlevad õigusnorme ja muuta õigustatud isikute eelistingimustel riigivara ostmise õigus sõltuvaks nende aktiivsest osalemisest võõrandamiseks korraldatavast enampakkumisest. Eelnõus sisalduv regulatsioon peaks vähendama ka võõrandamise menetluse ajakulu ja halduskoormust, tagades seejuures õigustatud isikutele võimalus omandada kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga.
3. Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE) muudab kuriteoks lennuohutusvastased ründed, kus vabalt tsiviilkäibes olevate laseritega sihitakse maanduvaid või lennuväljal ruleerivaid õhusõidukeid ning pimestatakse õhusõidukeid juhtivaid piloote. Teise muudatusena sätestab eelnõu kuriteona identiteedivarguse. Karistatavaks muutub teise isiku identiteedi kasutamine, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või kui see on toime pandud kuriteo varjamise eesmärgil. Samuti eelpool nimetatud eesmärgil identiteeti puudutavate andmete edastamine ja nendele juurdepääsu võimaldamine. Hetkel identiteedivargus kui selline karistatav ei ole
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 13.30) –  looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE).

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Väliskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni
ühisistung (kell 14 konverentsisaalis) – arutusel on Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne ja komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal. Istungil osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Õiguskomisjonis
(kell 11.30) – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Kohtumised, üritused

Kell 11.15 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Briti Alamkoja väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Louis Braille 200. sünniaastapäeva juubeliüritusel (Tervishoiumuuseumi Muuseumisaalis, Lai 28/30).
 
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (15.10 – 17.10) Luksemburgis NATO PA seminaril „Strateegiline kontseptsioon kui NATO julgeoleku alus”.
* Riigikogu liikmed Maret Merisaar ja Valdur Lahtvee osalevad (15.10 – 18.10)  Rootsis Malmös Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni korraldataval debatil Rootsi eesistumisest ja 11. Euroopa Roheliste Partei nõukogu istungil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside