Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on 3 eelnõu.

1. Valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) eesmärk on residentuuriga seonduvate ülesannete ja vastutuse otstarbekam ning asutuse pädevusele põhineva korralduse kehtestamine. Muuhulgas antakse residentuuritellimuse ja selle rahastamisega seonduvad tegevused haridus- ja teadusministeeriumilt üle sotsiaalministeeriumile, mis algataja kinnitusel parandab arst-residentide palgakujundust ja suurendab nende tööaja kasutamise efektiivsust.

2. Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE) eesmärk on viia Eesti õigusruum vastavusse Euroopa Liidu õigusega osas, mis puudutab märkimisväärse turujõuga ettevõtjale kehtestatavaid kohustusi. Samuti sätestatakse eelnõuga korrektne õiguslik regulatsioon sageduslubade kooskõlastamiseks tervisekaitseinspektsiooniga ja reguleeritakse sagedus- ja numbrilubade menetlemine majandustegevuse registris. Ka täpsustatakse eelnõuga teatud konfidentsiaalsuse nõudeid ja termineid puudutavaid sätteid, reguleeritakse sideameti koostööd statistikaametiga, täpsustatakse numbri liikuvusega seotud norme jms.

3. Valitsuse algatatud teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) eesmärk on ühtlustada teeseaduses sisalduv järelevalve regulatsioon ehitusseaduse järelevalve käsitlusega. Otseseks seaduse muutmise ajendiks sai riigikontrolli ettepanek majandus- ja kommunikatsiooni ministrile korrastada teeseaduses riikliku järelevalve käsitlust selliselt, et välistada võimalik huvide konflikt avalikult kasutatavatel teedel, kus riikliku järelevalve korraldaja peab ühtlasi korraldama riigimaanteede korrashoidu, ehk tegema järelvalvet iseenda tegevuse üle.

Päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas.

Majanduskomisjonis – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE).

Rahanduskomisjonis – audiitori nimetamise riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks otsuse eelnõu algatamine; mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas Euroopa Komisjoni teatises sisalduva Euroopa ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi programmide (EGNOS, GALILEO) ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamist puudutav ettepanek; Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 119 SE).

Riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); kell 14.30 algab kohtumine Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedega.

Väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga (Kadriorus).

Õiguskomisjonis – väljasõiduistung politseiametis.

Näitused, seminarid, konverentsid

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Julia Darashkevichi fotonäituse „Valgevene – ajastu peegeldused”, mis vahendab tänapäeva Valgevene elu erinevaid tahke. Näituse vahendas Riigikogusse Ühenduse Valgevene Demokraatliku Arengu Kaitseks esimees Silver Meikar. Näitus toimub Riigikogu L tiiva III korrusel.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb (13.11-15.11) Rootsis Stockholmis seminaril „Balti riikide ühinemine Schengeniga: võimalused ja väljakutsed”.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb (13.11-16.11) Slovakkias Bratislavas konverentsil „Euroopa Liidu ühine energiapoliitika ning energiajulgeolek Slovaki Vabariigis”, mille korraldab Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias koostöös Slovakkia Välispoliitika Assotsiatsiooni Uuringute Keskusega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside