Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel:

1) surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), mille eesmärk on kõrvaldada seadustes rakendamise käigus ilmnenud probleemid. Põhilised muudatused jaotuvad nelja valdkonda: välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine Eestis; teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ettevõtjate õigus Eestis reguleeritud tegevusalal teenuseid osutada (nn ajutine teenuse osutamine); isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse kooskõlla viimine vahepeal jõustunud uue personali sertifitseerimise standardiga ja riikliku järelevalve sätete korrigeerimine.

2) kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), millega ajakohastatakse personaliküsimustega seonduvat regulatsiooni. Seadusesse viiakse sisse võimalus, et vastutava spetsialisti pädevust võiks tõendada ka kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistus. Ühtlasi täiendatakse seadust välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist võimaldavate sätetega ja nähakse ette regulatsioon selle kohta, kuidas teise EL-i liikmesriigi ettevõtja saaks ajutiselt ka Eestis kaevandamisseadusega reguleeritud tegevusalal tegutseda.

3) liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), millega luuakse kaitsejõudude sõidukite register. Uute regulatsioonide kohaselt tuleb kõik riiklikud registrid asutada seadusega või seaduse alusel ning nad kuuluvad riigi infosüsteemi. Kuna andmekogude seaduse kehtetuks muutumisega kadus kaitsejõudude sõidukite registri loomise alus, siis nüüd sätestatakse see liiklusseaduses.

Esimesel lugemisel on Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (254 OE), mis sätestab võimaluse kasutada Eesti kaitseväge kuni 45 kaitseväelasega vajaduse korral 2008. aasta 01. juulist kuni 2009. aasta 30. juunini NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – valitsuse algatatav ülikooliseaduse, erakooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu;

maaelukomisjoniskell 12 Eesti maaelu arengukava muutmise vajadusest ja võimalusest, ülevaade eurorahade kasutamisest põllumajandussektoris, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder;

majanduskomisjoniskell 11 ühisistung väliskomisjoniga (ruum L241), Valgamaa kuu raames arutatakse Eesti-Läti piiriülese koostööga seotud probleeme ja ettepanekuid, ettekandega esineb Valga maavalitsuse peaspetsialist välissuhete alal Rainer Kuutma, osalevad Valgamaa arengunõukogu vastavate valdkondade juhid ja Valga linna esindajad, samuti maavanema KT Kalev Härk;

rahanduskomisjoniskell 14 kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega;

riigikaitsekomisjoniskell 12 kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

väliskomisjoniskell 11 ühisistung majanduskomisjoniga (ruum L241), kell 13 ülevaade olukorrast Gruusias enne 21. mail 2008 toimuvaid üldvalimisi (väliskomisjoni ruumides);

õiguskomisjonis – seisukoha kujundamine Kaitsepolitseiameti juhi kandidaadi ning Politseiameti juhi kandidaadi suhtes, politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE);

Üritused, kohtumised, lähetused:

Kell 19.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimehed Kristiina Ojuland ja Jüri Ratas osalevad Tema Majesteedi Hollandi kuninganna Beatrixi auks antaval balletietendusel Estonias ning sellele järgneval president Toomas Hendrik Ilvese ja pr Evelin Ilvese vastuvõtul.

* Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on (13.05-15.05) töövisiidil Türgi pealinnas Ankaras. Visiidi käigus toimuvatel kohtumistel on kavas arutada Eesti ja Türgi kahepoolseid suhteid, Türgi ühinemisprotsessi Euroopa Liiduga ning regioonis toimuvaid arenguid. Kolmapäeval suundub delegatsioon Istanbuli, kus toimuvad kohtumised äriringkondi ühendavate organisatsioonide esindajatega. Kohtutakse Musta mere Koostööorganisatsiooni (BSEC) juhtidega, aga samuti Töösturite ja Ärimeeste Assotsiatsiooni (TÜSIAD) ja Türgi Välismajandussuhete Nõukogu (DEIK) esindajatega. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad lisaks Mikserile komisjoni liikmed Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ja Marko Mihkelson.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (11.05-16.05) kliimamuutuste ja energeetika töögrupi moderaatorina Lätis Riias Läänemeremaade mittetulundusühingute VII foorumil „Kodanike osalus Läänemere piirkonna jätkusuutliku arengu tagamisel“, 2. rahvusvahelisel mittetulundusühingute ümarlaual „Mittetulundusühingute järelevalve Nord Stream AG projekti keskkonnamõjude üle“. 15. mail võtab Merisaar osa EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 27. aastakoosolekust, kus arutusel olevad teemad käsitlevad meedia kirjaoskust ja reguleerijaid ning kohustuslikke reegleid.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb (08.05-23.05) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias ja Gruusias sealsetel parlamendivalimistel. Serbias toimuvad parlamendivalimised 11. mail, Gruusias 21. mail.

* Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees Jaanus Marrandi ning liikmed Tatjana Muravjova ja Heljo Pikhof on (13.05-15.05) Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti. Visiidi käigus kohtutakse Euroopa Parlamendi rahvusparlamentidega suhete direktoraadi administraatori Niall O’Neilliga.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (14.05-15.05) Šveitsis Genfis ÜRO korraldataval infoühiskonna teemalisel konverentsil ettekandega „Seadusandja roll õiglase infoühiskonna arendamisel“. Konverentsil käsitletakse parlamentaarset vastutust, digitaalse infojagamisega seotud küsimusi ning kodanike juurdepääsu infoühiskonna võimalustele.

* Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb ((14.05-16.05) Brüsselis Euroopa Rahvapartei poliitilise büroo koosolekul.

* Riigikogu Eesti-Venemaa parlamendirühma esimees Peeter Tulviste osaleb (14.05-17.05) Itaalias Roomas majandusfoorumil „Euroopa Liit – Venemaa: strateegilise partnerluse loomine“.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (15.05) Rootsis Stockholmis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutatakse raportit, mis käsitleb demokraatia olukorda Euroopas, aga ka olukorda Hiinas olümpiamängude eelõhtul, olukorda Lähis-Idas, ÜRO ja Euroopa Nõukogu suhteid, olukorda Küprosel jpm.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside