Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas lugemine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE), mille eesmärk on õigusselguse huvides täpsustada ja kaasajastada turismiseaduses sätestatud reisiettevõtja tegevusega seonduvat regulatsiooni. Seaduse jõustumisel täpsustub pakettreisi mõiste, reisiettevõtja kohustused tagatisega seonduvalt, sealhulgas reisiettevõtja tegevusalade liigitus, millest tulenev õigusselgus aitab kaasa reisiettevõtja poolt seadusega sätestatud nõuete paremale täitmisele ja hõlbustab järelevalve teostamist. Samuti võimaldab eelnõu muuta reisiettevõtja tegevuse tarbijale läbipaistvamaks, et tarbijal oleks võimalik reisipaketi ostmisel teha teadlik otsus, sealhulgas hinnata reisiettevõtja õiguspärast tegutsemist, tema usaldusväärsust ja reisipaketi ostuotsusega seonduvaid võimalikke riske.
2. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse toimub arutelu teemal Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine ja kodanikuühiskonna areng. Ettekannetega esinevad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübar ja põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Arutelu algatas põhiseaduskomisjon. Enne tänast arutelu vaagiti sama teemat ka 9. märtsil 2010 põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistungil. Selle kohta vt lähemalt siit.

Komisjonides

 
Maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga; ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungist.

Majanduskomisjonis
– Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi pöördumine seonduvalt raudteeseaduse § 59 lõikega 6.

Õiguskomisjonis (kell 13) – päästeseaduse eelnõu (514 SE);  tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE).

Kohtumised, konverentsid

*
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb (14.04 -16.04) Hispaanias Madridis Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide rahanduskomisjoni esimeeste kohtumisel.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (15.04-18.04) Hispaanias Madridis 10. parlamentidevahelisel taastuvenergia teemalisel kohtumisel, kus keskendutakse Euroopa taastuvenergia direktiivi elluviimisega seotud küsimustele.
* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (11.04 -17.04) Portugalis Assooridel ICESi (International Council for the Exploration of the Sea) töögrupi kohtumisel teemaga mereimetajate ökoloogia 2010.
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ja liige Rein Ratas osalevad (13.04 -16.04) Itaalias Roomas kohtumisel Itaalia Esindajatekoja ja Senati Euroopa Liidu asjade komisjonide liikmetega.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Liisa-Ly Pakosta, Mai Treial ja Heljo Pikhof osalevad (12.04-15.04) Soomes Helsingis Soome Perede ja Seksuaaltervise Liidu korraldataval seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise alasel konverentsil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside