Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), mille eesmärk on täpsustada riigihangete seaduse sätteid, et muuta regulatsioon selgemaks ja lahendada seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid. Eelnõu vastuvõtmisel tunnistatakse muuhulgas kehtetuks ebaproportsionaalne regulatsioon, mille kohaselt välistatakse riigihangetelt isikud, kes on olnud maksuvõlglased 12 kuu jooksul kokku rohkem kui 30 päeva vältel arvates vastava tõendi esitamisest hankijale.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung, mille käigus tutvutakse jäätmekäitluse korraldusega. Külastatakse Ragn-Sellsi jäätmejaama, Plastitehast,  EcoPro Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskust, Tallinna Prügilat Looväljal ja Eesti Pandipakend OÜ-d. Ajakirjanikud on oodatud!  Väljasõit Lossi platsilt kell 11.30.

Kultuurikomisjonis – arutelu 5-protsendilise või 18-protsendilise käibemaksu üle.

Riigikaitsekomisjonis – valitsuses kooskõlastusel olev kaitseväe korralduse seaduse eelnõu töövariant, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja kantsler Lauri Almann.

Üritused

Kell 13Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi Ajutise Valitsuse liikmete büstide esitlusel (Eesti Panga Iseseisvussaalis).

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (13.02-16.02) Prantsusmaal Pariisis Rahvusvahelise Akadeemilise Liidu büroo koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside