Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on kaks eelnõu, millest üks on kolmandal ja teine esimesel lugemisel.
 
Kolmandal lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE), millega soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele või kompenseerimisele ORAS § 7 lõikega 3 hõlmatud isikutele, kes vastavad ORASe üldpõhimõtetele ning kelle omandireformi õigussubjektsus on aastaid olnud vaidluse objektiks.
 
Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (897 SE), millega soovitakse taastada ravikindlustuse seaduses varem olnud, kuid enne jõustumist kehtetuks tunnistatud sõidukulu hüvitis. Seega hakkaks haigekassa kompenseerima kulusid, mis on seotud sõiduga tervishoiuteenuse osutaja juurde ja tagasi. Hüvitise suuruse, tingimused ja maksmise korra kehtestab eelnõu kohaselt sotsiaalminister.
 
Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (929 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (938 SE).
 
Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE); erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (896 SE).
 
Väliskomisjonis – Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringu „Hiina: Eesti välispoliitilised võimalused ja valikud” vaheraport; kutsutud uuringu teostajad Raul Allikivi ja Tiago Marques; ülevaade Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevusest; kutsutud keskuse juht Kadri Liik ning teadurid Juhan Kivirähk ja Tony Lawrence.
 
Kohtumised ja üritused
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Riigikogu hoones toimuval Euroopa Naiste Liidu Eesti osakonna (ENLEO) kohtumisel.
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Uruguai suursaadiku Néstor Julio Moreira Morániga (esimehe külalistetoas).
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub USA saatkonna poliitika- ja majanduspoliitika osakonna juhataja Jessica L. Adkins’iga.
 
* Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb (kuni 16.09) Kreekas Nafplionis ENPA monitooringukomitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee väljasõiduistungil. Arutusel on spionaaži ja riigisaladuse lekkimisega seotud kohtuasjad.
 
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb (kuni 17.09) Maltal Valettas Euroopa Tervise Akadeemia 3. konverentsil, kus käsitletakse tervishoiu rahastamise ja jätkusuutlikkusega seotud probleeme, samuti Euroopa Liidu seadusandluse mõju EL liikmesriikidele.
 
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi osaleb (kuni 15.09) Ungaris Budapestis ja Lillafüredis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel, kus arutatakse Genfis 16. – 18. oktoobrini toimuva 113. Parlamentidevahelise Liidu Assambleega seotud küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside