Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm valitsuse algatatud eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 1 teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE), millega tehakse seadustesse muudatusi, mis puudutavad ametnikele ja ametiasutuse töötajaile soodustingimuste kohaldamist, ametniku matuse korraldamist jms. Samuti muudetakse avaliku teenistuse rakendussätteid ja tehakse muudatusi töötuskindlustuse seaduses, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses ning tööturuteenuste ja -toetuste seadustes, et viia need uue avaliku teenistuse seadusega kooskõlla.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE), mille eesmärk on viia politsei ja piirivalve seadusesse, päästeteenistuse seadusesse ja karistusregistri seadusesse sisse muudatused, mis on seotud uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega 1. aprillil ja mis tagaksid eriteenistuste, sh politseiteenistuse ja päästeteenistuse jätkusuutliku toimimise.

3. Teisele lugemisele tuleb välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE), mille eesmärk on muuta välisteenistuse seadust nii, et see kohalduks ka töölepingu alusel välisesinduses töötavatele haldusteenistujatele, tulenevalt 1. aprillil jõustuvast uuest avaliku teenistuse seadusest. Samas on eesmärgiks säilitada kehtiv välisteenistuse süsteem, mis kehtestab ühtsed roteerimise põhimõtted nii diplomaatidele kui ka haldusteenistujatele. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 19. märtsil.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12) – väljasõiduistung, külastatakse keskkonnaameti kiirguslaborit ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja ladustamisega tegelevat ettevõtet A.L.A.R.A.

Majanduskomisjoni avalik istung (kell 14) – teema: kaugkütte regulatsiooni toimimine praktikas. Arutelu sel teemal peaks vastama küsimusele, kuidas kaugkütteseadusesse 2010. aastal tarbija huvides tehtud muudatused on praktikasse rakendunud; kas sellega seoses on tekkinud probleeme ja kas on vaja vastavaid regulatsioone veel täiendada. Arutelu juurde on kutsutud konkurentsiameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad. Istung toimub ruumis L 333. Istungit on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 8.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

VEB Fondi uurimiskomisjonis (kell 13)VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjon koguneb oma esimesele istungile, et valida komisjoni esimees ja aseesimees. Ruum L 332.

Kohtumised, istungid, seminarid

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Järveotsa Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 14 –  Jüri Ratas kohtub Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.03-15.03) Marokos Rabatis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad partnerlussuhteid Marokoga, olukorda Lähis-Idas, vägivalda religioossete kogukondade vastu, narkootikumide kaubandusega seotud probleeme Afganistanis jpm.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (13.03-14.03) Helsingis Eduskunta väliskomisjoni ümarlaual „Õigusriigi roll demokraatlike protsesside tugevdamisel“.

* Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb (13.03-14.03) Brüsselis Euroopa ametiühingute tervishoiu ja sotsiaalteenuste teemalisel seminaril ja nõupidamisel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (13.03-15.03) Berliinis ENPA sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu komitee istungil. Arutusel on laste vastase seksuaalse vägivallaga seotud teemad.

* Riigikogu liikmed Kalle Laanet ja Deniss Boroditš osalevad (14.03-15.03) Stockholmis seminaril „Parlamendiliikmed inimkaubanduse vastases võitluses“, kus muu hulgas käsitletakse seadusandluse täiendamist ja politsei regionaalset koostööd inimkaubanduse ennetamisel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside