Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Võimalik on üle anda eelnõusid ja arupärimisi.

Komisjonides

Väliskomisjonis (kell 13) – ülevaade Eesti suhetest Kesk-Aasia riikidega ning viimastest arengutest regioonis, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Märt Volmer ja sama osakonna 1. büroo (Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo) nõunik Ly Metsis; arutelu Soome eelseisvatest parlamendivalimistest (17. aprilli 2011), kutsutud välisministeeriumi 2. poliitikaosakonna 2. büroo (Põhja-Euroopa ja Balti büroo) direktor Kersti Eesmaa ja ajakirja Diplomaatia toimetaja Iivi Anna Masso.

Majanduskomisjonis
(kell 10.15) – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu suhtes, mis käsitleb Euroopa Liidu riigihankepoliitika ajakohastamist ja Euroopa hanketuru tõhustamist (COM (2011) 15), arvamuse andmine EL asjade komisjonile.

Üritused, ENPA, IPU

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Mustpeade Majas heategevuslikul õhtusöögil hukkunud või raskelt vigastatud kaitseväelaste laste hariduse toetamiseks.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (10.04-15.04) ning liikmed Mailis Reps (10.04-14. 04) ja XI Riigikogu liige Aleksei Lotman (10.04-15.04) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA kevadistungil. Seekordsel ENPA täiskogul tulevad arutusele Berni konventsiooni elluviimisega seonduv, religioosne mõõde kultuuridevahelises dialoogis, koolivägivalla vastane hariduspoliitika, vaesusega seotud küsimused, maal elavate naiste probleemid Euroopas, vesi, kui konfliktide allikas, immigrantide õiguste kaitse jpm. Lotman on keskkonnakomisjoni Berni konventsiooni raportöör ja büroo liige.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liikmed Marika Tuus (13.04-21.04) ja Erki Nool (17.04-21.04) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (14.04 -21.04) osalevad Panamas IPU 124. assambleel ja Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon (ASGP) konverentsil. Parlamentidevahelise Liidu assamblee peateemaks on „Parlamendi vastutus – tegutsedes inimeste ootuste kohaselt“. Kõne all on ka valimiskampaaniate rahastamise kontrolliga seotud küsimused, valimistega seotud vägivalla ennetamine ja võimuvahetuse rahuliku ülemineku tagamine. Samuti parlamentide roll looduslike ressursside kasutamise kontrollimisel ja põllumajanduse toetamise küsimused. Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös. Paralleelselt Parlamentidevahelise Liidu assambleega toimub Panamas parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine , mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside