Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 õiguskantsleri ettepanekut.

1. Ettepanekus nr 16 „Eestikeelse hariduse piisava kättesaadavuse kohta“ leiab õiguskantsler, et avalikule võimule kuuluvas eragümnaasiumis peab olema tagatud igaühe õigus saada eestikeelset õpetust ja teeb ettepaneku viia erakooliseaduse §15 vastavas osas kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler viitab Tallinna ja Narva linnavolikogu kavale viia osa munitsipaalkoole eraõiguslikule alusele, mis võimaldab neil õiguskantsleri hinnangul Vabariigi Valitsuse ostust ja seadusandja tahet eirata ning pakkuda kohalikele elanikele gümnaasiumiõpet vabalt valitud keeles ning õpetada eesti keelt vaid võõrkeelena. Õiguskantsleri ettepanekut toetasid nii kultuurikomisjon kui ka põhiseaduskomisjon.

Ettekande antud teemal peavad õiguskantsler Indrek Teder, põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.  

2. Ettepanekus nr 17 „Eestis püsivalt viibimise absoluutse nõude kohta kodakondsuse taotlemisel“ leiab õiguskantsler, et kodakondsuse seaduse regulatsioon ei ole põhiseadusega kooskõlas osas, mis ei võimalda arvestada töö tõttu Eestist eemalviibimise aega kodakondsuse taotlemisel nõutava pideva Eestis elamise perioodi hulka, ning teeb ettepaneku viia kodakondsuse saamised tingimused põhiseadusega kooskõlla. Õiguskantsler toob näiteks juhtumid, kus isik on elanud Eestis püsivalt aastakümneid, on sooritanud nii eesti keele, põhiseaduse kui ka kodakondsuse eksamid, kuid takistuseks on saanud Eestis pideva elamise nõue, mis tuleneb isikute töökohast meremehena ja asjaolust, et oma tööülesandeid täites ei viibi nad kodakondsuse seaduse tähenduses mitte ühegi riigi maismaal. Kodakondsuse seaduse § 11 sätestab, et püsivalt Eestis viibimine nimetatud seaduse mõistes on seaduslik Eestis viibimine vähemalt 183 päeva aastas, kusjuures Eestist eemalviibimine ei või aastas ületada 90 päeva järjest. Põhiseaduskomisjon toetas antud ettepanekut.

Ettekande antud teemal peavad õiguskantsler Indrek Teder ja põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Komisjonides

Majanduskomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung Arengufondis.

Väliskomisjonis (kell 13) – väliskomisjoni tellitud uuringu „Arengud Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonnas aastani 2020“ tutvustus. Kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Riina Kaljurand; arvamuse andmine: Eesti seisukohad läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna nõunik Thor-Sten Vertmann ja Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 8.30) Riigikontrolli uute auditiaruannete tutvustamine. Ruum L 263.

Kohtumised

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub uue Belgia suursaadiku Marc Thunus’ega

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Taani suursaadiku Søren Kelstrup’iga. 

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Belgia suursaadiku Marc Thunus’ega

* 13.-14. septembril toimub Tallinnas Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumine. 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb (13.09-14.09) Vilniuses BA majanduspoliitika teemalisel ümarlaual. 

* Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Rainer Vakra, Inara Luigas ja Deniss Boroditš on (11.09-13.09) visiidil Brüsselis, kus tutvutakse Euroopa Parlamendi ja selle liikmete tööga, samuti Europarlamendi täiskogu istungi protseduuriga.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside