Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 valitsuse eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 1 teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), mille eesmärk on lahendada mitmeid seaduse rakendamisel tekkinud probleeme, mis seonduvad registris peetavate andmete, andmetele juurdepääsu, ebaõigete andmete parandamise ja kustunud karistuste arhiivi kandmisega. Eelnõuga muudetakse karistusandmete kustumise tähtaegade piire ja kaotatakse ära karistusandmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo toimepanemise tagajärjel. karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Ka lisatakse karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Nendeks on süüteo toimepanemise kuupäev, isiku sünnikoht, isiku endine nimi ja isikukood, isiku ema ja isa nimi. Süüteo toimepanemise kuupäev on algataja kinnitusel karistusregistri jaoks väga vajalik, kuna uue süüteo toimepanemine katkestab eelnevate süütegude kustumise. Praegu ei ole see karistusregistri andmekoosseisus, kuid samas on karistusregistril kohustus neid andmeid arvestada.

2.  Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE), mille peamine eesmärk on soodustada nende välismaalaste Eestisse saabumist ja lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Eelnõu kavandab lisandväärtust toovate isikutele paindlikumaid võimalusi, mis lubavad kiirelt seaduslikul alusel riiki siseneda, tööle või õppima asuda, ning loob võimaluse siseriiklikuks elamisloa taotlemiseks. Ka viiakse siseriiklik regulatsioon vastavusse Euroopa Liidu õigusega ja Riigikohtu üldkogu otsusest tulenevalt täpsustatakse elamisloa andmise aluseid. 

3. Teisele lugemisele tuleb konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE), millega täiendatakse konkurentsiameti pädevust õigusega kiita heaks ettevõtjate poolt võetavaid kohustusi ja kehtestada ettevõtjatele vajadusel ajutisi meetmeid. See annab konkurentsiametile täiendavaid hoobasid konkurentsijärelevalve teostamiseks ning meetmete rakendamiseks, mis on iga kaasuse asjaolusid ja sellega kaasnevaid tagajärgi arvestades kõige sobivamad ja paindlikumad. Teise lugemise käigus täiendas majanduskomisjon eelnõu sättega, millega  pikendatakse konkurentsialaste väärtegude aegumistähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.

Komisjonides

Majanduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik ühisistung (kell 14) – arutelu teemal „Nutikas spetsialiseerumine – kas tõeline riiklik strateegia või lihtsalt veel üks paber?” Arutelu toimub koostöös Eesti Arengufondiga. Ettekannetega esinevad Arengufondi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Istung toimub konverentsisaalis ja seda on võimalik jälgida otseülekandena Riigikogu veebis. Tutvu ka Arengufondi analüüsiga.

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15)  arutelu topeltkodakondsuse teemal, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ja välisminister Urmas Paet; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 13.15) – otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 8.30) – Riigikontrolli uue auditiaruande tutvustus.

Kohtumised, üritused

Kell 11 – Eesti-Aafrika parlamendirühm kohtub Namiibia sise- ja immigratsiooniministri Pendukeni Iivula-Ithana ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L240)

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb programmi “Minu riik” 11. tööaasta pidulikul lõpetamisel (Riigikogu teabekeskus).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega saate “Hallo, Kosmos!” 3. sünnipäeva tähistamise üritusel (Kino Sõprus).

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (13.06-15.06) Prantsusmaal Nantes’is Euroopa Rohelise pealinna (European Green Capital) auhinna tseremoonial ja galal, samuti Rohelise pealinna töötoas.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb (13.06-15.06)  Luksemburgis kohtumisel Beneluxi parlamendi presiidiumiga ning BA presiidiumi istungil. Kohtumisel kirjutatakse alla Balti Assamblee ja Beneluxi parlamendi koostöödeklaratsioonile. Arutusele tulevad välispoliitika- ning migratsiooni- ja immigratsiooniküsimused.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (8.06-13.06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumistel USA Kongressi ja valitsuse liikmetega, aga ka Rahvusliku Julgeolekunõukogu esindajatega, samuti külastatakse Pentagoni. Arutusel on Põhja- ja Baltimaade ning Ameerika koostöö ning üle-Atlandilised suhted laiemalt. Käsitletakse ka olukorda Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Koreas jpm.

* Riigikogu liikmed Imre Sooäär (10.06-17.06) ja Remo Holsmer (12.06 -16.06) osalevad Hiinas Jiangsu provintsis Wuxis toimuval 6. majandusliku globaliseerumise teemalisel konverentsil (Global Outsourcing Summit).

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside