Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja kahe eelnõu kolmas lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletuselevalitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE),mille eesmärk on lisada seadusesse täpsemad reeglid toetuse andmise ja tagastamise osas, et tagada toetuse tulemuslikum ärakasutamine. Ennetava abinõuna nähakse ette volitus seada toetuse ära kasutamise sihttasemed meetmeid planeerivatele ministeeriumidele, et vähendada N+2/3 reeglist tuleneva riigile lubatud toetuse mahu vähendamise võimalust. Korraldusasutuse meetmeteülese koordineeriva tegevuse täitmise tagamiseks lisatakse sõnaselgelt ka programmide korraldusasutusega kooskõlastamise kohustus. Kehtestatakse meetmeteülesed kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse hindamise kriteeriumid. Halduskoormuse vähendamise eesmärgil antakse võimalus kehtestada tagasinõuete- ja tagasimaksete määruses tagasinõude miinimumsumma, millest alates toetust tagasi ei küsita. Aidatakse vältida lootusetute tagasinõuete teket, lubades jätta toetus välja maksmata, kui toetuse saaja projekt jääb lõpetamata. Euroopa territoriaalse koostöö ning Euroopa ja naabruspoliitika programmide likviidsusprobleemi leevendamiseks võimaldatakse taotleda omafinantseeringu toetust.
 
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletuselevalitsuse algatatud toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE), millega viiakse toiduseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1334/2008. Seaduse jõustumise järel sätestata lõhna- ja maitseainete nõudeid enam siseriiklikus õigusaktis, vaid otsekohalduvas EL määruses
 
3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatusel toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu erakondade rahastamise teemal. Ettekande peavad endine õiguskantsler Allar Jõks, endine Riigikogu liige Jüri Adams ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Indrek Saar
Komisjonides
 
Väliskomisjonis (kell 14)– olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu (8.02.2011) ettevalmistamine, valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
Õiguskomisjonis (kell 14) – karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE).
 
Välisvisiidid

* Riigikogu esimees Ene Ergma on (11.01-18.01) koos teda saatva delegatsiooniga ametlikul visiidil Hiinas. Kavas on kohtumised Hiina Rahvakongressi (parlamendi) alalise komitee esimehe (parlamendi esimehe) Wu Bangguo, aseesimehe Hua Jianmini ja Hiina KP keskkomitee poliitbüroo presiidiumi liikme Li Changchun’iga. Külastatakse nn Keelatud linna Pekingis, Suurt Hiina müüri, samuti maavärina tagajärjel kannatada saanud Hanwangi maakonda ja taastatud Donfangi auruturbiinide tehast ning pandade kasvu- ja uuringukeskust. Kohtutakse ka Sichuani provintsi rahvakongressi esindajatega. Riigikogu delegatsioon peatub ka Hong Kongis, kus kohtutakse Hong Kongi seadusandliku kogu presidendi Jasper Tsangi, transpordi- ja eluasemeküsimustega tegeleva alalise sekretäri Francis Ho, innovatsiooni- ja tehnoloogiavoliniku Janet Wongi, samuti kaubandus- ja majandusarengu alalise sekretäri ning toidu ja tervishoiu valdkonna ametnikega. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Kaia Iva, Mart Jüssi, Väino Linde, Kalle Laanet ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (11.01-16.01).
 
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (12.01-13.01) ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste (12.01-14.01) osalevad Leedus Vilniuses Leedu vabaduse kaitsjate mälestamise 20. aastapäeva üritustel. Mälestusüritused toimuvad Vilniuse teletorni ning Seimi hoone juures. 13. jaanuaril toimub Seimi pidulik mälestusistung ning lillede asetamine Antakalnise kalmistul. Trivimi Velliste osaleb samas ka Balti Assamblee presiidiumi istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside