Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu esimene lugemine ning olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE ), mille algatamine tuleneb Eestile rahvusvaheliste mereõigusalaste lepingutega võetud kohustustest. Eelnõu otstarve on eelkõige merel kaadamisest pärineva reostuse vältimiseks vajalike normide kehtestamine. Kaadamine (inglise keeles dumping) on ainete või asjade merre heitmine nendest lahtisaamise eesmärgil ning selle eesmärgi tõttu käsitletakse kaadamiseks mõeldud aineid ja/või asju rahvusvahelises õiguses kui jäätmeid. Lisaks täpsustab eelnõu sätteid, mis käsitlevad vee erikasutusloa väljaandmist, veekogu süvendamist ja sissemaksete tegemist naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelistesse fondidesse.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (327 OE), millega arvatakse vastavalt sotsiaalministri ettepanekule hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisust välja sotsiaalministeeriumi esindajana nõukogu liikmeks nimetatud Riho Rahuoja ja nimetatakse tema asemele uueks nõukogu liikmeks sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim.

3. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena on arutluse all teema „Omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majandusele ning moraalsele keskkonnale“. Ettekande peavad Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor Jüri Kõre, ajakirjanik Tiina Kangro ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Helmen Kütt.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 13) – parlamentaarne kuulamine: ülevaade kõrghariduse rahastamise tulemuslepingute sõlmimise hetkeolukorrast ning üldhariduse rahastamise küsimused 2013. aastal, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Majanduskomisjonis riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); transpordi arengukava 2014-2020 koostamise tutvustus.

Riigikaitsekomisjonis (kell 13) – 6 otsuse eelnõu: Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (312 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis (313 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (314 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus (315 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta koosseisus (316 OE), Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (317 OE);Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 14) – kohtumine Georgia parlamedi tervise- ja sotsiaalasjade komisjoni delegatsiooniga.

Väliskomisjonis (kell 13) – Riigikogu välissuhtlus.

Õiguskomisjonis (15 minutit pärast täiskogu töö lõppemist) – täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 9) – 25. oktoobril toimunud ümarlaua “Koolieelsetes lasteasutustes riigikeele omandamise võimaluste otstarbekus Narva lasteaed „Päikene“ näitel” arutelu tulemused.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži. Kohtumine Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži direktori Aivar Toomperega.

Üritused, kohtumised

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kuuba suursaadiku Enrique Orta Gonzálezega.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kuuba suursaadiku Enrique Orta Gonzálezega.

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Pirita Sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (11.12-17.12) Pariisis ja Torinos ENPA monitooringukomitee, büroo ja poliitikakomitee istungitel. 

* Riigikogu Eesti-Itaalia parlamendirühma esimees Imre Sooäär ja liikmed Sven Sester ning Heljo Pikhof viibivad (13.12-16.12) Itaalia parlamendi Itaalia-Eesti parlamendirühma kutsel visiidil Roomas.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside