Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on üks ettekanne ja ühe eelnõu teine lugemine.

1. Siseminister Jüri Pihl teeb ettekande turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest ja korrakaitse olukorrast riigis. Vt ka 2008. aasta aruannet.

 2. Teisel lugemisel on Hanno Pevkuri, Urmas Reinsalu ja Hannes Rummi algatatud politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE), millega soovitakse korrastada riiklike eripensionide maksmise aluseid. Eelnõu kohaselt kaotab riiklikku eripensioni saav isik õiguse eripensionile juhul, kui ta mõistetakse süüdi tahtlikult toimepandud tõsise riigi- või aususevastase süüteo eest, mis toob kaasa kuni viieaastase vabadusekaotuse. Eelnõu puudutab politseiteenistuse, kaitseväeteenistuse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse ja Riigikontrolli seaduse alusel ametipensioni saavaid isikuid. Riigi- või aususevastase süüteo eest kaotab õiguse parlamendiliikme vanaduspensionile ka parlamendiliige. Vabariigi President kaotab õiguse ametipensionile juhul, kui tema ametivolitused lõppevad kutiteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu. Presidendi abikaasa kaotab süüdimõistmise korral oma ametihüved – saada oma käsutusse sekretär, kasutada ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid, saada esinduskulude katteks igakuist esindustasu, mille suurus on 30 protsenti presidendi ametipalgast ning saada hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – arutelu teemal „Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased koolis”, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna esindajad, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajad.

Majanduskomisjonis – planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 1. – 6. veebruarini toimunud väliskomisjoni töövisiidist Gruusiasse; uuringu „Vene Föderatsiooni Gruusia-vastase agressiooni mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis“ arutelu; võimalike välispoliitiliste uuringuteemade arutelu.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE).

Üritused, foorumid

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritusel „Aasta Tegu 2008“ (Valge saal). Selle üritusega tunnustatakse tänumeenega üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on 2008. aastal olulise sõna või teoga toetanud liikumispuudega inimesi. Seni toimunud kaheksal tänuüritusel on tänumeene saanud kokku ligi 90 heategijat, kellele sel aastal lisandub 18. Lisaks Ergmale osalevad üritusel Vabariigi Presidendi abikaasa  Evelin Ilves, sotsiaalminister Maret Maripuu ja õiguskantsler Indrek Teder.

Teest Pekingi paraolümpiale, puudega ema rõõmudest lapse kasvatamisel, reisimise võimalikkusest ning hobidest räägivad isiklike kogemuste põhjal olümpiapronks Kardo Ploomipuu, Kaja Pehap ja Katre Lambut. Muusikalise tervitusega esineb laululaps Renate Jõul

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (11.02-13.02) Pariisis Rahvusvahelise Teaduste Akadeemiate Liidu juhatuse koosolekul.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Ott Lumi ja Kalvi Kõva osalevad (12.02-13.02) Riias BA majandus-, sotsiaal- ja hariduskomisjoni ümarlaual tööjõuturu küsimustes.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside