Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on valituse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE) kolmas lugemine. Eelnõu laiendab õppetoetuste ja õppelaenu saajate ringi Eestis elavatele Euroopa Liidu kodanikele ja nende perekonnaliikmetele ning võimaldab neil Eestis töötamise korral ka õppelaenu kustutada.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; arutelu võimalike muudatuste üle Eesti Vabariigi haridusseaduses ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses seoses religiooniõpetusega; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa Tehnoloogiainstituudi kohta.

Rahanduskomisjonis –  Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE ); 2007.aasta riigieelarve seaduse eelnõu ( 987 SE); riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (926 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE).

Kohtumised, seminarid, istungid

Kell 14 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Sloveenia suursaadiku Vojislav Suciga.

*Riigikogu aseesimees Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb (kuni 14.10) Belgias Brüsselis WEU Assamblee laiendatud presidentide komitee, parlamentaarsete ja avalike suhete komitee, poliitika-, tehnoloogia- ja kaitsekomitee ning õhuruumi komitee istungitel ja kohtumistel WEU nõukoguga.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 14.10) Leedus Vilniuses NATO PA ja Leedu Seimi korraldataval Valgevene teemalisel seminaril. Kõne all on Valgevene poliitilised arengud, majanduslik olukord, meediaprobleemid jmt.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb (kuni 15. 10)Türgis Gocekis Majanduse ja Välispoliitika Uuringute Keskuse (EDAM) korraldataval ümarlaual, kus käsitletakse Euroopa Liidu energiajulgeoleku probleeme, suhteid Lähis-Idaga, EL laienemise ja multikultuurse Euroopa väljakutseid.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Ela Tomson osaleb (kuni 16.10) USA-s New Yorgis iga-aastasel parlamentaarsel istungil ÜRO-s.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi ja liige Tiit Tammsaar osalevad (kuni 13.10) Soomes Helsingis Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonide kohtumisel, mille teemaks on „Euroopa põllumajandusmudel – tuleviku väljakutsed”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside