Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
1.  Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE), mis loob eelduse OÜ Eleringi eraldamiseks Eesti Energia AS kontsernist, et tagada elektribörsi tõrgeteta käivitamine ja elektrituru efektiivne toimimine. Eelnõuga täiendatakse riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadust selliselt, et riigi poolt aktsiate ja osade omandamise võimaluste hulgas oleks ka juhtum, et riik võib omandada sellise äriühingu aktsiaid või osa, kus riik ise aktsionäriks või osanikuks ei ole.
2. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), mille eesmärk on tagada pakendiettevõtjate valitsev mõju taaskasutusorganisatsiooni üle ning vältida nende sattumist jäätmekäitlejate kontrolli alla ning sellega kaasnevat võimalikku hinnatõusu.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
(kell 13) – veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE); raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 12) – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosist (ruumis L 332); 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 12) - 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala; riigikaitseliste tegevussuundadega mittetulundusühingute ning isamaalise kasvatuse ja hariduse toetamine.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 12) – digiretsepti käivitamine; valmisolek gripipandeemiaks; logopeedide töö- ja puhkeaeg.

Väliskomisjonis
(kell 13) – ülevaade 22. – 23. oktoobrini Slovakkias Bratislavas toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest ja 28. oktoobrist – 4. novembrini toimunud kaitseministri visiidist Ameerika Ühendriikidesse, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Õiguskomisjonis
(kell 10.30) – liiklusseaduse eelnõu (475 SE), kutsutud liiklusspetsialistid, Tallina Transpordiameti esindajad, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad.
 

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – 10. min. pärast istungi lõppu: 

arutelu jätkamine ajakirjanduses käsitletud Reformierakonna liikmete 2007. aasta Riigikogu valimise kampaania rahastamise teemal; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud erakondade ja valimisliitude valimisaruannete loosimine.


Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Eesti Politsei 91. aastapäeva pidulikul tähistamisel (Eesti Draamateatris).

Kell 19
-Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja 84. aastapäeva vastuvõtul Eesti Teaduste Akadeemias.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (12.11-13.11) Soomes Helsingis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil.

*
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb (12.11-13.11) Rootsis Stockholmis Riksdagi tööturukomisjoni korraldataval soolise võrdõiguslikkuse konverentsil. Arutusel on küsimused, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikkust poliitikas ning tööturul.

*
Riigikogu Eesti-Hispaania parlamendirühma liige Jüri Tamm osaleb (12.11-15.11)  Madridis kohtumistel Hispaania Kongressi Hispaania-Eesti parlamendirühma liikmetega ning Hispaania Olümpiakomitee peasekretäriga.

*
Riigikogu maaelukomisjoni liige Imre Sooäär osaleb (12.11-15.11) Roomas Itaalia Parlamendi ja IPU koostöös korraldataval kohtumisel “Parlamentide tegevus põllumajanduse, nälja ja toiduvarude ebakindluse küsimuses ülemaailmse kriisi ajal.”

*
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma (12.11-17.11) ning liikmed Sven Mikser (12.11-18.11) ja Kadri Simson (13.11-18.11) osalevad Suurbritannias Edinburghis NATO Parlamentaarse Assamblee 55. aastaistungil.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (9.11-14.11) Aserbaidžaanis Bakuus konverentsil „Tsivilisatsioonidevaheline dialoog: Aserbaidžaani vaatenurk”. Arutusel on islamiga seotud geopoliitilised küsimused. Konverentsi korraldab Aserbaidžaani Diplomaatia Akadeemia.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside