Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimusena tööturu arengu arutelu ja ühe eelnõu kolmas lugemine.
 


1. Kolmandal lugemisel on
keskkonnakomisjoni algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), mille põhieesmärk on sätestada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku reservi jaotamise põhimõtted. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavaga sätestatav reserv jaotub kauplemise süsteemi sisenejate reserviks ja ühisrakendusprojektide reserviks. Eelnõus esitatud muudatusettepanek käsitleb kauplemissüsteemi sisenejate reservi jaotamise põhimõtteid. Vastavalt Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi 10. detsembri 2008. aasta kirjale nr 57440 on Euroopa Komisjoni poolt kooskõlastatud Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavas käitistele aastateks 2008-2012 keskmiseks summaarseks lubatud heitkoguseks 11 832 452 tonni süsinikdioksiidi. Kauplemise süsteemi sisenejate riiklikku reservi ei kinnitata Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraat enne riikliku reservi jaotamise põhimõtete sätestamist õigusaktiga, mida vastavalt teebki käesolev eelnõu.

2. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub tööturu arengu arutelu, kus ettekandega esinevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets. Arutelule eelnes parlamentaarne kuulamine Riigikogu sotsiaalkomisjonis, kus oma seisukohti esitasid nii eksperdid, tööandjate ja töövõtjate esindajad kui ka sotsiaalministeeriumi ja tööhõivega seotud ametkondade juhid.

! Aruelust teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Komisjonides
 

Kultuurikomisjonis – kohtumine Haridusfoorumiga pikaajalise arengustrateegia arutamiseks.

Majanduskomisjonis (kell 14) – parlamentaarne kuulamine: energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 tutvustus (konverentsisaalis).

Põhiseaduskomisjon (kell 15) – soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse (317 UA) uuesti arutelu.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Valgevene suhetest.

Kohtumised, töövisiidid
 

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 32. Keskkooli õpilastega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (12.03-14.03) ja delegatsiooni liige Kristiina Ojuland (11.03-18.03) osalevad Pariisis ENPA büroo, alalise komitee ja poliitikakomitee istungitel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (08.03-14.03) Pariisis töövisiidil Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) raportöörina.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside