Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), mille eesmärk on muuta paindlikumaks õiguskantsleri Riigikogule esitatava aastaülevaate ettekande tegemise aeg. Ka täpsustatakse õiguskantsleri tegevust normikontrolli taotluste läbivaatamisel ning kõrvaldatakse ebavajalikud või teiste seadustega vastuolus olevad õiguskantsleri tegevust reguleerivad üksiksätted. Lisaks antakse õiguskantslerile õigus ise määrata (Õiguskantsleri Kantselei eelarve piires) oma asetäitja-nõunike, nõunike ja kantselei teenistujate palgaastmed.

Komisjonides

Maaelukomisjonis (kell 14.30) ühisistung Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni ning Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsioonidega. Istungil arutatakse Balti riikide põllumeeste olukorda, järgmiseks EL finantsperioodiks kavandatavaid põllumajanduse otsetoetusi ja maaelu toetusi ning allkirjastatakse Eesti, Läti ja Leedu parlamentide maaelu- ja põllumajanduskomisjonide ühisdeklaratsioon, millega soovitakse juhtida Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja teiste asjaomaste institutsioonide tähelepanu ebavõrdsetele toetustasemetele EL liikmesriikide vahel.

Majanduskomisjonis (kell 11) – raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE); elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 14) – arutusel Poola ettepanek Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarse kontrolli teostamiseks, istungist võtab osa Riigikogu esimees Ene Ergma (ruum L 240).

Sotsiaalkomisjonis (kell 11.30) – õiguskantsleri  ettepanek nr 15  töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Kutsutud õiguskantsler, sotsiaalminister ja Töötukassa juhatuse esimees.

Väliskomisjonis (kell 13) Eesti seisukohad 18.-19. aprillini toimuval NATO välisministrite ja kaitseministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade Riigikogu välissuhtlemise 2012. aasta eelarve täitmisest ja 2013. aasta eelarve kavandamisest.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 9) Riigikontrolli uue auditiaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Foorumid

* Riigikogu liige Yana Toom osaleb (11.04-14.04) Peterburi linnavalitsuse Kroonlinna rajooni administratsiooni kutsel Venemaal Peterburis II rahvusvahelisel foorumil „Kroonlinn – 2025 ja noored“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside