Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas lugemine ja välispoliitika arutelu.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE), mis püüab ära hoida täiskasvanu ja lapseealise suhtluse arenemist füüsiliseks seksuaalseks suhteks ja ennetada seeläbi lapseealiste seksuaalset kuritarvitamist. Ühtlasi täiendab eelnõu regulatsiooni, mis seotud alaealiste võimaliku ärakasutamisega pornograafilise või erootilise sisuga teoste loomisel, alaealiste kasutamisel modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise etteaste esitamisel, samuti pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamisel, nähes selle eest ette rahatrahvi või kuni viieaastase vanglakaristuse.
 
2. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekandega esinevad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 14, ruum L 332) – Ida-Virumaa kuu raames kohtumine Ida-Virumaa omavalitsuste esindajatega, teemad: avatavad kaevandused (Ojamaa, Kiviõli II) ja ressursimaks omavalitsuste tulubaasi taustal. 

Kultuurikomisjonis
 (kell 14) – kooli lõpueksamite arutelu, osalevad haridus- ja teadusministeeriumi, Rektorite Nõukogu, Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Üliõpilasesinduste Liidu ja Õpetajate Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis).

Majanduskomisjoni
ja rahanduskomisjoni ühisistung (kell 13.30, ruum L 333) – kohtumine kodanikualgatuste Minu Eesti ja Tark Eesti esindajatega, ettepanekud tööpuuduse leevendamiseks ja uute teadmispõhiste töökohtade loomiseks.

Seejärel majanduskomisjonis
– kohtumine Ida-Virumaa esindajatega, arutusel on Ida-Virumaa tööstusalad ja nendega seotud arendustegevus ja väikesadamate areng.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13.30, ruum L 353) – sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE).

Sotsiaalkomisjoni
avalik istung (kell 14, Valge saal) – laste õiguste tagamise strateegia tulemused ja arengusuunad.

Õiguskomisjonis
(kell 14) – karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE).

Assambleed
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (7.02-12.02) ENPA raportöörina Aserbaidžaanis infokogumise missioonil.
* Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb (7.02-14.02) Liibanonis Beirutis Parlamentidevahelise Õigeusu Assamblee rahvusvahelisel konverentsil „Traditsioonilised vaimsed ja kultuurilised väärtused kui stabiilse arengu alus”.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside