Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE), millega ülevõetava Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga (2008/115/EÜ) kehtestatakse ühised eeskirjad liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, väljasaatmisel, kinnipidamisel ja sissesõidukeelu kohaldamisel, tagades sealjuures Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega tunnustatud isikute põhiõiguste kaitse.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE), millega suurendatakse ettevõtluslaenude laenutagatiste piirmäära 500 mln krooni võrra, kuna see ei vasta algataja väitel enam ettevõtjate tänasele nõudlusele ja võib pärssida majanduse arengut. Lisaks laiendatakse eelnõuga ka tagatise saajate ringi, et kaotada samal liisinguteenuste turul tegutsevate finantseerimisasutuste ebavõrdne kohtlemine.  
3 . Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub arutelu teemal „Maaelu vajab uusi sihte“. Arutelu algatas Keskerakonna fraktsioon. Ettekannetega esinevad Eesti Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, Soome Kymenlaakso maakonna Eesti esinduse juht Pekka Linnainen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Aavo Mölder ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Arvo Sarapuu.
4. Teisele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE), mille eesmärk on võimaldada laenuvõlgade ümberkujundamist hagita kohtumenetluses. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sh osaliselt ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, mille suhtes võib kohaldada kas maksetähtaja pikendamist, ositi täitmise võimaldamist või võlakohustuste vähendamist. Teiseks lugemiseks esitati eelnõule 65 muudatusettepanekut. Õiguskomisjon valmistas eelnõu teist lugemist ette kokku neljal istungil, lisaks toimus töö eelnõuga ka laiapõhjalises töögrupis, milles osalesid eelnõuga seotud institutsioonide eesindajad ja eksperdid.

Komisjonides

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
(kell 14) – arutusel on Eesti seisukohad 19.- 20. novembrini Lissabonis toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Õiguskomisjonis
(kell 14) – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 11.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgs’iga.

Kell 12.15
Ene Ergma kohtub Gruusia välisministri Grigol Vašadze’ga.

Kell 15
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub  Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 19
Ene Ergma esineb sõnavõtuga Kaitseliidu 92. aastapäeva vastuvõtul (Laululava ruumides).

Kell 20 – Ene Ergma
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 85. aastapäevale pühendatud kohtumisel.

*
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Kadri Simson ning Sven Mikser osalevad (11.11-16.11) Varssavis NATO PA 56. aastaistungil. Arutusel on rahvusvahelise julgeoleku ühised probleemid ning võetakse vastu Riias toimunud NATO PA kevadistungil arutusel olnud mitmete komiteede resolutsioonid.
* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (7.11-11-11) ja liikmed Kalev Kallo (8. 11-11.11) ning Imre Sooäär (8.11-11.11) osalevad Berliinis 9. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressil teemaga Euroopa julgeoleku- ja kaitsearhitektuuri tulevik kui Euroopa Liidu ja NATO väljakutse.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (10.11-13.11) Türgis Antalyas ENPA büroo ja alalise komitee istungil.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside