Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm eelnõu, millest üks tuleb kolmandale ja kaks teisele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE), millega antakse sideametile turgude piiritlemise ja turuanalüüsi läbiviimise õigus ka nn uutel arenevatel turgudel, mis võimaldab konkurentsiolukorda sideteenuse turul veelgi paremini analüüsida ja reguleerida. Samuti luuakse tingimused digitaaltelevisiooni kiiremaks arenguks Eestis, võimaldades välisriigist pärit saadete ja programmide digitaalset taasedastamist.

2. Teisel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE), mis annab kohtule võimaluse mõista raskema karistuse näiteks sellistel juhtumitel, kus ettevaatamatusest põhjustati kahe või enama inimese surm või kui tekitati ettevaatamatusest raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele; samuti karmistuksid karistused noorte ja laste vastu suunatud seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude eest. Näiteks tõuseb hüppeliselt karistus alaealiste kasutamise eest modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamisel. Eelnõu kohaselt võib sellise süüteo eest karistada kuni viie aasta vabadusekaotusega senise ühe aasta asemel. Uue aspektina sätestab eelnõu lähenemiskeelu. Eelnõu kohaselt võib kannatanu eraelu või muude isikuõiguste kaitseks kohaldada ajutist lähenemiskeeldu isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos kahtlustatava või süüdistatava suhtes, kui kahtlustatav või süüdistatav võib jätkuvalt toime panna kuritegusid.

3. Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE), millest lähtuvalt hakatakse muinsuskaitsealal elavatele ja seal kinnisasju omavatele isikutele tutvustama muinsuskaitseala põhimäärust avalikul väljapanekul ja nende isikute poolt laekuv maamaks kantakse kohaliku omavalitsuse poolt hallatavasse erifondi, mida kasutatakse muinsuskaitseala arendamiseks.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad k.a 15.-16. mail toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil ning kaitseministrite kohtumisel; kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ja välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna 1.A büroo direktor Arti Hilpus; arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatiste "Biomassi tegevuskava" ja "Euroopa Liidu biokütuste strateegia" kohta; arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” kohta.

Üritused

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 12.05) Brüsselis ENPA poliitikakomitee töös.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb (kuni 13.05) Vilniuses konverentsil „Balti riigid Euroopa Liidus: kaheaastane kogemus ja tuleviku väljavaated”.

* Riigikogu väliskomisjoni liikmed Andres Herkel ja Janno Reiljan osalevad (kuni 13.05) Gruusias Vabariigi Presidendi riigivisiidil ametliku delegatsiooni koosseisus.

* Riigikogu Eesti OSCE PA delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 15.05) Aserbaidžaanis parlamendivalimiste vaatlemisel.

* Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, samuti rühma liige, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 13.05) Keenias Nairobis Parlamentidevahelise Liidu 114. Assambleel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside