Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks ettekannet ja kahe eelnõu teine lugemine.
1. Eesti Panga president Andres Lipstok kannab ette Eesti Panga 2008. aasta aruande.
2. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein kannab ette Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaaruande,
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE), mis raamseadusena käsitleb kriisiolukordi üldisemalt, korrastab kriisireguleerimissüsteemi õiguslikke aluseid ning teeb muudatusi ja täiendusi kriisireguleerimisalaste ülesannete täitmise korralduses nii funktsionaalsel kui ka territoriaalsel tasandil. Olulise lisandväärtusena reguleerib eelnõu elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldust palju põhjalikumalt kui kehtiv seadus, samuti kaitseväe kasutamist sisejulgeoleku tagamiseks olukorras, kus eriolukorda pole välja kuulutatud.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE), mille eesmärk on ajakohastada erakorralise seisukorra seaduse regulatsiooni. Eelnõu käsitleb muuhulgas massiliste korratustega seotud olukordi, täpsustab põhiseaduslikku korda ähvardava ohu mõistet ja selle väljakuulutamise aluseid. Vägivaldse massilise korratusena käesoleva eelnõu tähenduses mõistetakse rahvahulga poolt vägivaldsete õigusvastaste tegude toimepanemist – varalise kahju tekitamist ja elu või tervist ohustav tegevust. Eelnõu kohaselt võib valitsus massiliste rahutuste korral otsustada kaitseväe või kaitseliidu kasutamise kuni erakorralise seisukorra lõpetamiseni.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
– otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE); reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); riigivara tasuta võõrandamine haridus- ja teadusministeeriumilt Kohtla-Järve linnale.

Rahanduskomisjonis
– Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE); sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE).

Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside